Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La col·lecció de tèxtils precolombins del Museu Episcopal de Vic

Victòria Solanilla Demestre

Resum


En aquest article s’estudia la col·lecció de tèxtils precolombins del Museu Episcopal de Vic, formada per onze peces. En primer lloc s’explicarà d’on provenen, com han arribat al MEV i com han estat estudiades de manera general, fins al moment present. S’explicaran també les principals característiques d’aquests tèxtils, des de les fibres amb què van ser fets, el tipus de teler que es va utilitzar per fer-los, el tenyit que presenten les fibres i les principals iconografies que s’han pogut estudiar. En segon lloc es procedirà a presentar el catàleg de cadascuna de les peces, amb la seva fitxa tècnica, la seva descripció i una fotografia. S’ha de dir que totes les peces són fragments, més o menys ben conservats, de peces més grans, com sol passar als altres museus de Catalunya i d’arreu d’Europa que tenen tèxtils similars.

This article looks at the collection of pre-Columbian textiles at the Museu Episcopal de Vic, consisting of eleven pieces. It begins by discussing their origins, how they came to the MEV, and how they have been studied in general up to the present time. The principal characteristics of these textiles are explained, from the fibres they were made from to the type of loom used, the dye in the fibres, and the main iconographies that have been studied. The article then moves on to present the catalogue entry for each of the pieces, together with its fact sheet, description, and photo. It should be stressed that all the pieces are fragments of larger pieces, in varying states of preservation, as is usually the case in other museums in Catalunya and around Europe housing similar textiles.

Text complet: PDF