Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El coleccionismo de tejidos coptos en Cataluña y la formación de la colección del Museu de Montserrat

Luis G. Turell Coll

Resum


Cada vegada són més les col·leccions de teixits coptes que surten a la llum a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol. La majoria procedeixen de col·leccions particulars i es van incorporant tant a museus d’àmbit estatal com a museus privats. I la col·lecció de teixits coptes del Museu de Montserrat no n’és pas una excepció. El seu origen es remunta a la figura de Ramon Soler Vilabella, enginyer tèxtil i col·leccionista de teixits, i a la seva relació amb l’arqueòleg francès Albert Gayet, protagonista de les primeres campanyes arqueològiques a Antinoë (Egipte). En aquest article es fa un resum de la formació d’aquesta col·lecció i de com va arribar al Museu de Montserrat, així com d’algunes de les seves peces més significatives, que comprenen un arc cronològic que abasta des del segle iv fins al segle xii dC.

Every day new Coptic textile collections come to the light in Catalonia and all over Spain. Most of them come from private collections and they get into both public and private museums. The Coptic textile collection of the Museu de Montserrat is not an exception. This collection has its beginnings with the relationship between Ramon Soler Vilabella, a textile engineer and fabrics collector, and Albert Gayet, a French archaeologist who conducted the first archaeological expeditions to Antinoë, Egypt. This article explains the constitution of this collection, how it came to the Museu de Montserrat, which are its most relevant pieces, which cover a wide chronological range, from the 4th to the 12th c. A.D.

Text complet: PDF