Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els verbs locatius com a variants de verbs de suport

A. Cicalese, E. D'Agostino, A. M. Langella, I. Villari

Resum


En aquest article discutirem la noció de “carrier verbs” (segons la definició del lingüista americà Zellig Harris) o de “light verbs” (segons la denominació que Otto Jespersen n’havia donat a principi del segle XX). El nostre marc teòric de referència és el lèxic-gramàtica de Maurice Gross, una teoria començada els anys setanta a partir de la sintaxi del francès en les bases matemàtiques ja individuades per a la llengua anglesa per Zelling Harris. Concretament, tractarem de com alguns verbs locatius de l’italià es poden emprar com a verbs de suport (tal com Gross va definir els “light verbs” harrisians) i de com assumeixen el paper sintàctic que els gramàtics grecs i llatins atribuïen a la còpula esse.


Text complet: PDF (Italiano)