Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Marcadors del discurs italians en situació de contacte lingüístic. El cas dels indicadors de reformulació

Ilaria Fiorentini

Resum


L’article investiga el comportament d’una subclasse dels marcadors del discurs, els indicadors de reformulació, en una situació de contacte lingüístic específica, la Val di Fassa (Trentino Alto-Adige), en la qual els parlants tenen a la seva disposició un repertori bilingüe italià-lladí. L’estudi dels marcadors del discurs en la conversa bilingüe, gràcies a les estratègies emprades pels parlants en aquests contextos, permet d’analitzar-ne de manera detallada les característiques peculiars; els marcadors de reformulació resulten ser en aquest sentit d’especial interès, perquè aquí, en referir-se també al canvi de llengua, es fan servir en una gamma més àmplia de funcions respecte als contextos monolingües. L’objectiu de l’article és establir a quina llengua recorren els parlants per a aquests marcadors, i també si es produeixen diferències dins de la mateixa classe.


Text complet: PDF (Italiano)