Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Femenines, emocional i felices: l’estil Lolita i les seves noves pràctiques respecte a la feminitat i la bellesa

Laura Porzio

Resum


Aquest article es basa en una etnografia realitzada durant el període 2010/2012 sobre les Lolitas. Aquesta nova cultura juvenil apareix a Espanya a partir del 2000 en el marc de les activitats, pràctiques i marxandatge vinculat a la cultura popular japonesa i al món dels còmics manga. Els seus orígens els trobem al Japó de principis dels anys 80 i neix com un moviment estètic i artístic que pretenia resistir a la rigidesa i homogeneïtat normativa que afectava als cossos de les dones, però també dels homes, mitjançant noves pràctiques corporals, performatives i visuals. L’estil Lolita recupera les imatges corporals i l’esperit artístic de l’Europa dels segles XVIII i XIX, com per exemple, el rococó i l’era Victoriana, i duu a terme un procés de bricolatge amb la cultura pop japonesa del segle XX. Així es crea una manera de vestir espectacular que representa una postura i una actitud davant la vida i la societat.

Paraules Claus: Lolitas, Cultura Juvenil, Cos, Emocions, Bellesa.

Abstract

This article is based on an ethnographic study of Lolitas that was carried out between the years of 2010 and 2012. This new youth culture appeared in Spain in 2000 in the framework of the activities, practices, and merchandising related to Japanese popular culture and the world of manga comics. It originated in Japan at the beginning of the 1980s as an aesthetic and artistic movement that aspired to resisting the rigidity and homogeneity that affected women’s bodies, as well as those of men, through new body, performance, and visual practices. Lolita style recovers the body images and artistic spirit of eighteenth and nineteenth century Europe, for example of Rococo and the Victorian era, and carries out a process of bricolage with the Japanese pop culture of the twentieth century. Thus a spectacular way of dressing that represents a stance and
an attitude towards life and society is created.

Keywords: Lolitas, Youth Culture, Body, Emotions, Beauty

Text complet: PDF