Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nº20. Presentaciones orales en biomedicina. Aspectos a tener en cuenta para mejorar la comunicación

Coordinadors: Elisabet Serés, Laia Rosich y Fèlix Bosch. El 2005, la Fundació Dr. Antoni Esteve va posar en marxa un nou Seminari de formació que ofereix les claus per a una bona presentació oral en l’àmbit de la biomedicina. Ara, aquest nou Quadern reuneix per primera vegada en castellà les recomanacions generals que hauria de complir una bona comunicació oral a l’entorn científic.

Tot i que donar a conèixer els resultats, ja sigui mitjançant un article científic o una presentació oral, és una de les etapes més importants de tota investigació, la formació en aquestes facetes ha estat relegada a un tipus d’aprenentatge implícit a la feina diària. De fet, un estudi recent publicat a Medicina Clínica situa la comunicació oral com una de les habilitats amb més demanda entre els professionals sanitaris.

Aquest Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve número 20 reuneix tant els aspectes estrictament científics del contingut de la presentació oral com els formals referents a l’expressió verbal, la regulació de la veu o el llenguatge corporal. Així, les recomanacions aborden aspectes com l’estructuració del contingut, la confecció de gràfiques científiques o les principals aplicacions de PowerPoint, però també altres qüestions imprescindibles com la dicció, la postura o la bidireccionalitat amb l’audiència.

Per a aprofundir en tots els aspectes que afecten a una presentació oral, el Quadern Presentaciones orales en biomedicina compta amb l’aportació tant de científics amb àmplia experiència en comunicació com de professionals vinculats a les arts escèniques. Entre els 11 capítols del llibre, també se n’inclou un de introductori sobre la importància de la comunicació en l’àmbit científic, a càrrec de l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra. A aquest li acompanya també un altre capítol específic sobre la defensa oral d’un pòster científic, que escriu Elena Guardiola, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. Si ho desitja, pot sol•licitar un exemplar del llibre en paper a la pàgina web www.esteve.org.

Páginas iniciales

Páginas iniciales (p. I-III)
 
PDF
 
Índice (p. V)
 
PDF
 
Presentación (p. VII-X)
 
PDF
 
Colaboradores (p. XI)
 
PDF
 

Artículos

1. La importancia de la comunicación en el entorno científico (p. 1-7)
Vladimir de Semir, Gema Revuelta
PDF
 
2. Los principios de la comunicación oral (p. 9-15)
Elena Muñoz Seco
PDF
 
3. Cómo planificar una presentación oral (p. 17-23)
Elena Muñoz Seco
PDF
 
4. Estructuración de los contenidos (p. 25-33)
Elena Muñoz Seco
PDF
 
5. La importancia de las ayudas visuales (p. 35-43)
María Isabel Martín, Carlos Goicoechea
PDF
 
6. Consejos para la confección de gráficos científicos (p. 45-56)
Manuel Feria
PDF
 
7. El PowerPoint y sus principales aplicaciones (p. 57-64)
Elena Muñoz Seco
PDF
 
8. Cómo prepararse para una presentación oral (p. 65-68)
Aina Clotet
PDF
 
9. La puesta en escena:ejecución de la presentación oral (p. 69-73)
Àlex Mañas
PDF
 
10. Cómo afrontar situaciones difíciles (p. 75-83)
María Isabel Martín, Carlos Goicoechea
PDF
 
11. El póster científico (p. 85-102)
Elena Guardiola
PDF
 

Apéndices

Índice Cuadernos FDAE (p. 103)
PDF