Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nº23. Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos

El protocol és el registre detallat per escrit de tot allò que comporta l’assaig clínic per a tots els implicats i que influeix de manera decisiva en la qualitat de l’estudi i la fiabilitat dels resultats. És un document científic però destinat a lectors molt diversos, des dels més especialitzats als més comuns i corrents. Si a tota traducció cal exigir-li rigor, precisió i claredat, aquests atributs adquireixen encara més importància en els protocols d’assaigs clínics, donat que un error pot comportar conseqüències greus i fins i tot posar en perill la vida de les persones que formen part de l’estudi.


Pablo Mugüerza, metge especialista en traducció mèdica, presenta aquest manual la intenció del qual és facilitar la tasca del traductor de protocols d’assaigs clínics, textos àrids i densos, plens de tecnicismes i conceptes que a dures penes coneixen un grapat d’experts, que posen a prova les habilitats del millor traductor. La tasca suposa parar atenció a les subtileses expressives i girs del llenguatge, especialment traïdors a les parts d’aparença més senzilla, com els instruments de recollida de dades, la sol•licitud de consentiment o la plantilla d’evolució del pacient.


D’una manera sistemàtica, lògica i sumament crítica, aquest Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos que edita la Fundació Dr. Antoni Esteve va guiant el lector per les diferents parts del protocol, indicant en cadascuna d’elles les claus de la traducció i il•lustrant cada recomanació amb exemples pràctics. La bibliografia en què es recolza el material és actual i nombrosa i els instruments que es recomanen són abundants i de fàcil accés mitjançant internet.


D’aquesta manera, i tal com proposa Mugüerza, aquest Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve número 23 es pot utilitzar no només com a guia per a traduir protocols d’assaigs clínics sinó de múltiples formes. El glossari final permet la seva utilització com a diccionari d’equivalències especialitzat. El seu apartat d’aspectes pràctics també serveix per consultar termes concrets. Per últim, es pot utilitzar com a llibre de consulta per conèixer l’opinió de l’autor o simplement com a llibre de lectura per saber-ho tot sobre el protocol d’assaigs clínics.

Si ho desitja, també pot sol•licitar un exemplar del llibre a través de www.esteve.org

Páginas iniciales

Páginas iniciales PDF
  I-VIII
Prólogo PDF
  IX-XI
Prólogo del autor PDF
  XIII-XIV
Agradecimientos PDF
  XV-XVI
Cómo utilizar este manual PDF
  XVII

1. Primera parte: poética de la traducción de protocolos de ensayos clínicos

1.1. Introducción: Por qué una poética PDF
3-4
1.2. ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Qué es el protocolo de un ensayo clínico? PDF
Pablo Mugüerza 5-14
1.3. ¿Quién debería redactar los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién redacta los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Cómo se redacta un protocolo de un ensayo clínico? PDF
Pablo Mugüerza 15-19
1.4. ¿Es necesario traducir los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Quién debería traducir los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién traduce los protocolos de los ensayos clínicos? PDF
Pablo Mugüerza 20-24
1.5. ¿Quién encarga las traducciones y las revisiones de los protocolos de los ensayos clínicos? PDF
Pablo Mugüerza 25-26
1.6. ¿Es necesario revisar las traducciones de los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién debería revisar las traducciones de los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién revisa las traducciones de los protocolos de los ensayos clínicos? PDF
Pablo Mugüerza 27-30
1.7. ¿Es necesario leer los protocolos de los ensayos clínicos traducidos? ¿Quién debería leer los protocolos de los ensayos clínicos traducidos? ¿Quién lee los protocolos de los ensayos clínicos traducidos? PDF
Pablo Mugüerza 31-33
1.8. ¿Qué es validar una traducción de un protocolo de un ensayo clínico? ¿Quién debería validar la traducción de un protocolo de ensayo clínico? ¿Quién valida la traducción de un protocolo de un ensayo clínico? PDF
Pablo Mugüerza 34-36

2. Segunda parte: aspectos prácticos de la traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos

2.1. Decálogo del traductor de protocolos de ensayos clínicos PDF
Pablo Mugüerza 39-41
2.2. Doce herramientas necesarias para traducir protocolos de ensayos clínicos PDF
Pablo Mugüerza 42-43
2.3. ¿Por dónde empiezo? PDF
Pablo Mugüerza 44-45
2.4. Dramatis personae PDF
Pablo Mugüerza 46-49
2.5. El título del protocolo PDF
Pablo Mugüerza 50-94
2.6. Objectives: objetivos PDF
Pablo Mugüerza 95-98
2.7. Endpoints and outcome variables: criterios de valoración PDF
Pablo Mugüerza 99-101
2.8. Patient selection, recruitment and screening: selección de pacientes PDF
Pablo Mugüerza 102-113
2.9. Background and rationale: antecedentes y justificación PDF
Pablo Mugüerza 114-116
2.10. Study drug: fármaco del estudio PDF
Pablo Mugüerza 117-122
2.11. Pharmacokinetics, pharmacodynamics and genomics: farmacocinética, farmacodinámica y genómica PDF
Pablo Mugüerza 123-126
2.12. Adverse events: acontecimientos adversos PDF
Pablo Mugüerza 127-134
2.13. Statistics: estadística PDF
Pablo Mugüerza 135-143
2.14. List of abbreviations: lista de abreviaturas PDF
Pablo Mugüerza 144-146
2.15. Protocol identification and disclaimers: identificación del protocolo y avisos PDF
Pablo Mugüerza 147-148
2.16. Otros aspectos del protocolo PDF
Pablo Mugüerza 149-152

Apéndices

A1. Ejemplos comentados PDF
Pablo Mugüerza 155-168
A2. Glosario de equivalencias inglés-español PDF
Pablo Mugüerza 169-176
A3. Glosario de palabras tofu PDF
Pablo Mugüerza 177-180
A4. Bibliografía PDF
Pablo Mugüerza 181-184
Índice Cuadernos FDAE PDF
185