Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nº23. Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos

El protocol és el registre detallat per escrit de tot allò que comporta l’assaig clínic per a tots els implicats i que influeix de manera decisiva en la qualitat de l’estudi i la fiabilitat dels resultats. És un document científic però destinat a lectors molt diversos, des dels més especialitzats als més comuns i corrents. Si a tota traducció cal exigir-li rigor, precisió i claredat, aquests atributs adquireixen encara més importància en els protocols d’assaigs clínics, donat que un error pot comportar conseqüències greus i fins i tot posar en perill la vida de les persones que formen part de l’estudi.


Pablo Mugüerza, metge especialista en traducció mèdica, presenta aquest manual la intenció del qual és facilitar la tasca del traductor de protocols d’assaigs clínics, textos àrids i densos, plens de tecnicismes i conceptes que a dures penes coneixen un grapat d’experts, que posen a prova les habilitats del millor traductor. La tasca suposa parar atenció a les subtileses expressives i girs del llenguatge, especialment traïdors a les parts d’aparença més senzilla, com els instruments de recollida de dades, la sol•licitud de consentiment o la plantilla d’evolució del pacient.


D’una manera sistemàtica, lògica i sumament crítica, aquest Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos que edita la Fundació Dr. Antoni Esteve va guiant el lector per les diferents parts del protocol, indicant en cadascuna d’elles les claus de la traducció i il•lustrant cada recomanació amb exemples pràctics. La bibliografia en què es recolza el material és actual i nombrosa i els instruments que es recomanen són abundants i de fàcil accés mitjançant internet.


D’aquesta manera, i tal com proposa Mugüerza, aquest Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve número 23 es pot utilitzar no només com a guia per a traduir protocols d’assaigs clínics sinó de múltiples formes. El glossari final permet la seva utilització com a diccionari d’equivalències especialitzat. El seu apartat d’aspectes pràctics també serveix per consultar termes concrets. Per últim, es pot utilitzar com a llibre de consulta per conèixer l’opinió de l’autor o simplement com a llibre de lectura per saber-ho tot sobre el protocol d’assaigs clínics.

Si ho desitja, també pot sol•licitar un exemplar del llibre a través de www.esteve.org

Páginas iniciales

Páginas iniciales (p. I-VIII)
 
PDF
 
Prólogo (p. IX-XI)
 
PDF
 
Prólogo del autor (p. XIII-XIV)
 
PDF
 
Agradecimientos (p. XV-XVI)
 
PDF
 
Cómo utilizar este manual (p. XVII)
 
PDF
 

1. Primera parte: poética de la traducción de protocolos de ensayos clínicos

1.1. Introducción: Por qué una poética (p. 3-4)
PDF
 
1.2. ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Qué es el protocolo de un ensayo clínico? (p. 5-14)
Pablo Mugüerza
PDF
 
1.3. ¿Quién debería redactar los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién redacta los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Cómo se redacta un protocolo de un ensayo clínico? (p. 15-19)
Pablo Mugüerza
PDF
 
1.4. ¿Es necesario traducir los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Quién debería traducir los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién traduce los protocolos de los ensayos clínicos? (p. 20-24)
Pablo Mugüerza
PDF
 
1.5. ¿Quién encarga las traducciones y las revisiones de los protocolos de los ensayos clínicos? (p. 25-26)
Pablo Mugüerza
PDF
 
1.6. ¿Es necesario revisar las traducciones de los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién debería revisar las traducciones de los protocolos de los ensayos clínicos? ¿Quién revisa las traducciones de los protocolos de los ensayos clínicos? (p. 27-30)
Pablo Mugüerza
PDF
 
1.7. ¿Es necesario leer los protocolos de los ensayos clínicos traducidos? ¿Quién debería leer los protocolos de los ensayos clínicos traducidos? ¿Quién lee los protocolos de los ensayos clínicos traducidos? (p. 31-33)
Pablo Mugüerza
PDF
 
1.8. ¿Qué es validar una traducción de un protocolo de un ensayo clínico? ¿Quién debería validar la traducción de un protocolo de ensayo clínico? ¿Quién valida la traducción de un protocolo de un ensayo clínico? (p. 34-36)
Pablo Mugüerza
PDF
 

2. Segunda parte: aspectos prácticos de la traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos

2.1. Decálogo del traductor de protocolos de ensayos clínicos (p. 39-41)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.2. Doce herramientas necesarias para traducir protocolos de ensayos clínicos (p. 42-43)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.3. ¿Por dónde empiezo? (p. 44-45)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.4. Dramatis personae (p. 46-49)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.5. El título del protocolo (p. 50-94)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.6. Objectives: objetivos (p. 95-98)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.7. Endpoints and outcome variables: criterios de valoración (p. 99-101)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.8. Patient selection, recruitment and screening: selección de pacientes (p. 102-113)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.9. Background and rationale: antecedentes y justificación (p. 114-116)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.10. Study drug: fármaco del estudio (p. 117-122)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.11. Pharmacokinetics, pharmacodynamics and genomics: farmacocinética, farmacodinámica y genómica (p. 123-126)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.12. Adverse events: acontecimientos adversos (p. 127-134)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.13. Statistics: estadística (p. 135-143)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.14. List of abbreviations: lista de abreviaturas (p. 144-146)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.15. Protocol identification and disclaimers: identificación del protocolo y avisos (p. 147-148)
Pablo Mugüerza
PDF
 
2.16. Otros aspectos del protocolo (p. 149-152)
Pablo Mugüerza
PDF
 

Apéndices

A1. Ejemplos comentados (p. 155-168)
Pablo Mugüerza
PDF
 
A2. Glosario de equivalencias inglés-español (p. 169-176)
Pablo Mugüerza
PDF
 
A3. Glosario de palabras tofu (p. 177-180)
Pablo Mugüerza
PDF
 
A4. Bibliografía (p. 181-184)
Pablo Mugüerza
PDF
 
Índice Cuadernos FDAE (p. 185)
PDF