Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1996: Núm.: 213 Forum Internacional 1

Núm.: 213 Forum Internacional 1

Articles

Presentació = Présentation PDF
Joan B. Mur i Soteras, Josep Martorell 4-5
Present i futurs : l'arquitectura a les ciutats = Présents et futurs : l'architecture dans les villes PDF
Ignasi de Solà-Morales i Rubió 6-9
Metropolis metapolis : noves mapificacions per a la ciutat contemporània = nouvelles mapifications pour la ville contemporaine PDF
Manuel Gausa 10-17
Mutacions, habitacions, fluxos, contenidors = Mutations, habitations, flux, containers PDF
18-25
Museu Jueu = Musée Juif : Daniel Libeskind PDF
26-37
Complex esportiu = Complexe sportif : Dominique Perrault PDF
38-45
Una mena de catàstrofe... = Une catastrophe d'ordre... PDF
46-59
Singapore, Atlanta PDF
Rem Koolhaas 60-61
NSIA Ciutat aeroport = Ville aéroport : Seoul : OMA PDF
62-75
Global - Local : cruïlla de forces = Global - local : Croisement de forces PDF
76-77
Propietat internacional = Propriété internationale PDF
Yago Conde, Bea Goller 78-79
Diversitat d'hàbits = Diversité des moeurs PDF
Hans Kollhoff, Roger Diener 80-81
L'espai interior com a nou escenari = L'espace intérieur, nouvelle scène PDF
82-83
Cap a una nova èpica de l'habitatge = Vers une nouvelle épique du logement PDF
Elia Zenghelis, Eleni Gigantes 84-85
Complexe residencial = Logements Makuhari : Steven Holl PDF
86-93
Warteckhof : complexe residencial i terciari = Complexe bureau et logement : Diener & Diener PDF
94-99
Edifici residencial = Bâtiment de logement : Hans Kollhoff PDF
100-105
Habitatges en filera = Logements mitoyens : Wilem Jan Neutelings PDF
106-113
L'espai turístic com a paisatge alternatiu = L'espace touristique : un paysage alternatif PDF
114-115
Complexe turístic = Complexe touristique : Ota-ku : Toyo Ito PDF
116-121
Complexe turístic = Complexe touristique : Floisvos : Eleni Gigantes, Elia Zenghelis PDF
122-125
Complex residencial = Complexe résidentiel : Wilem Jan Neuteling PDF
126-131
Global, individual = Global, individuel PDF
132-133
Casa LE = Maison LE : Enrique Norten PDF
134-137
Casa Gordillo = Gordillo Maison : Iñaki Abalos, Juan Herreros PDF
138-143
Si volem canviar la nostra manera de pensar i projectar habitatges = si nous voulons changer notre ... PDF
Iñaki Ábalos, Juan Herreros 144-149
La "ciutat-casa". El nòmada urbà = La "ville-maison". Le nomade urbain PDF
150-151
L'espai urbà com a sistema de xarxes = L'espace urbain : un systeme de réseaux PDF
152-155
La ciutat simulada : espai arquitectònic i mass media = La ville simulée. Espace architectonique et mass media PDF
Toyo Ito 156-157
L'urbanita nòmada i l'espai de la mobilitat = L'urbanite nomade et l'espace de la mobilité PDF
Adriaan Geuze 158-159
Plaza Carrasco = Place Carrasco : Adriaan Geuze, West 8 PDF
160-165
Moviment, velocitat, xarxes = Mouvement, vitesse, réseaux PDF
166-169
Pont Erasmus : Ben van Berkel PDF
170-177
Transferia : les noves portes de la ciutat = Transfert : le nouvelles portes de la ville PDF
Rem Koolhaas 178-179
La ciutat del subsòl = La ville du sous-sol PDF
180-181
Accessos globals = Portes globals PDF
Norman Foster 182-187
Índex fotogràfic = Index photographique PDF
188
Índex bibliogràfic = Index bibliographique PDF
189