Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1996: Núm.: 213 Forum Internacional 1

Núm.: 213 Forum Internacional 1

Articles

Presentació = Présentation (p. 4-5)
Joan B. Mur i Soteras, Josep Martorell
PDF
 
Present i futurs : l'arquitectura a les ciutats = Présents et futurs : l'architecture dans les villes (p. 6-9)
Ignasi de Solà-Morales i Rubió
PDF
 
Metropolis metapolis : noves mapificacions per a la ciutat contemporània = nouvelles mapifications pour la ville contemporaine (p. 10-17)
Manuel Gausa
PDF
 
Mutacions, habitacions, fluxos, contenidors = Mutations, habitations, flux, containers (p. 18-25)
PDF
 
Museu Jueu = Musée Juif : Daniel Libeskind (p. 26-37)
PDF
 
Complex esportiu = Complexe sportif : Dominique Perrault (p. 38-45)
PDF
 
Una mena de catàstrofe... = Une catastrophe d'ordre... (p. 46-59)
PDF
 
Singapore, Atlanta (p. 60-61)
Rem Koolhaas
PDF
 
NSIA Ciutat aeroport = Ville aéroport : Seoul : OMA (p. 62-75)
PDF
 
Global - Local : cruïlla de forces = Global - local : Croisement de forces (p. 76-77)
PDF
 
Propietat internacional = Propriété internationale (p. 78-79)
Yago Conde, Bea Goller
PDF
 
Diversitat d'hàbits = Diversité des moeurs (p. 80-81)
Hans Kollhoff, Roger Diener
PDF
 
L'espai interior com a nou escenari = L'espace intérieur, nouvelle scène (p. 82-83)
PDF
 
Cap a una nova èpica de l'habitatge = Vers une nouvelle épique du logement (p. 84-85)
Elia Zenghelis, Eleni Gigantes
PDF
 
Complexe residencial = Logements Makuhari : Steven Holl (p. 86-93)
PDF
 
Warteckhof : complexe residencial i terciari = Complexe bureau et logement : Diener & Diener (p. 94-99)
PDF
 
Edifici residencial = Bâtiment de logement : Hans Kollhoff (p. 100-105)
PDF
 
Habitatges en filera = Logements mitoyens : Wilem Jan Neutelings (p. 106-113)
PDF
 
L'espai turístic com a paisatge alternatiu = L'espace touristique : un paysage alternatif (p. 114-115)
PDF
 
Complexe turístic = Complexe touristique : Ota-ku : Toyo Ito (p. 116-121)
PDF
 
Complexe turístic = Complexe touristique : Floisvos : Eleni Gigantes, Elia Zenghelis (p. 122-125)
PDF
 
Complex residencial = Complexe résidentiel : Wilem Jan Neuteling (p. 126-131)
PDF
 
Global, individual = Global, individuel (p. 132-133)
PDF
 
Casa LE = Maison LE : Enrique Norten (p. 134-137)
PDF
 
Casa Gordillo = Gordillo Maison : Iñaki Abalos, Juan Herreros (p. 138-143)
PDF
 
Si volem canviar la nostra manera de pensar i projectar habitatges = si nous voulons changer notre ... (p. 144-149)
Iñaki Ábalos, Juan Herreros
PDF
 
La "ciutat-casa". El nòmada urbà = La "ville-maison". Le nomade urbain (p. 150-151)
PDF
 
L'espai urbà com a sistema de xarxes = L'espace urbain : un systeme de réseaux (p. 152-155)
PDF
 
La ciutat simulada : espai arquitectònic i mass media = La ville simulée. Espace architectonique et mass media (p. 156-157)
Toyo Ito
PDF
 
L'urbanita nòmada i l'espai de la mobilitat = L'urbanite nomade et l'espace de la mobilité (p. 158-159)
Adriaan Geuze
PDF
 
Plaza Carrasco = Place Carrasco : Adriaan Geuze, West 8 (p. 160-165)
PDF
 
Moviment, velocitat, xarxes = Mouvement, vitesse, réseaux (p. 166-169)
PDF
 
Pont Erasmus : Ben van Berkel (p. 170-177)
PDF
 
Transferia : les noves portes de la ciutat = Transfert : le nouvelles portes de la ville (p. 178-179)
Rem Koolhaas
PDF
 
La ciutat del subsòl = La ville du sous-sol (p. 180-181)
PDF
 
Accessos globals = Portes globals (p. 182-187)
Norman Foster
PDF
 
Índex fotogràfic = Index photographique (p. 188)
PDF
 
Índex bibliogràfic = Index bibliographique (p. 189)
PDF