Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1987: Núm.: 175 català-anglès

Núm.: 175 català-anglès

Articles

Europa avui. Presentació de les Jornades d'Arquitectura Europea Contemporània PDF
Agustí Borrell Calonge, Albert Broggi I-III
No existe el centro = The Center does not exist PDF
Josep Lluís Mateo 2-3
La perifèria del temple = The periphery of the temple PDF
Dietmar Steiner 4-9
El fragment i el tot = The piece and the entirety PDF
Jacques Herzog 10-17
Magatzem. Pavelló. Habitatge unifamiliar = Warehouse. Pavilion. One-family house PDF
Jacques Herzog, Pierre de Meuron 18-35
Teatres i antres : el retorn del món subterrani a la modernitat = Theatres and grottoes : the return to modernity from the subterranean world PDF
Francesco Venezia 36-41
Espai públic. Teatre a l'aire lliure = Public space. Open air theater PDF
Francesco Venezia 42-45
Barcelona : una evocación = An evocation PDF
Álvaro Siza Vieira 46-51
Pavelló de la Facultat d'arquitectura = Pavilion for the Faculty of Architecture PDF
Álvaro Siza Vieira 52-59
Arquitectura anàloga = Analogous architecture PDF
Miroslav Sik 60-64
Massa coses, insuficients formes = Too many things, too few forms PDF
Jacques Lucan 65-71
Arquitectura dèbil = Weak architecture PDF
Ignasi de Solà-Morales i Rubió 72-85
Projecte per teatre = Project for Theatre PDF
Coop Himmelblau 86-87
BCN-BCN : entrevista realitzada a Albert Viaplana = interview with Albert Viaplana PDF
Marta Cervelló 88-97
El Llit de Procust = Procustus'bed PDF
Rem Koolhaas 98-105
La història de la piscina = The story of the pool PDF
Rem Koolhaas 106-113
Teatre de Dansa = Dance theatre PDF
Rem Koolhaas 114-125
América-Europa : entrevista realitzada a Kenneth Frampton = interview with Kenneth Frampton PDF
Wilfried Wang 126-135
Paraules adreçades als estudiants = Words to the students PDF
Ludovico Quaroni 136-142
Ludovico Quaroni (1911-1987) PDF
Antonio Pizza 143-146
Bonaventura Bassegoda i Musté (1896-1987) PDF
Manuel de Solà-Morales i de Rosselló 146-149
Germán Rodríguez Arias (1902-1987) PDF
Albert Illescas 150-151
Xavier Valls Bauzà (1937-1987) PDF
Pedro Lorenzo 152-154
Després del 25è aniversari de la Seu Col·legial = After the XXVth. aniversary of the association headquarters PDF
Agustí Borrell Calonge 155