Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Característiques del sòls i ambientals que afecten la mineralització "in vitro" d'un adob orgànic

Joan Carles Moré Ramos

Resum


Estudiem la influència d'un grup d'onze variables (pH, carbonats, relació
C/N, % C.O.T., textura i salinitat del sòl; dosi, maduresa i forma d'aplicació del compost; humitat i temperatura del medi) en la velocitat de mineralització del Carboni total present en un sòl adobat amb compost.

Proposem un model matemàtic senzill per a la mineralització del
Carboni total del sòl i del compost en funció de les variables discriminades com significatives.

El model l'establim considerant grups de sustàncies lentament i ràpidament
mineralitzables, resultant ordres de magnitud per a les vides mitjanes
d'ambdues fraccions de anys i dies respectivament.

Text complet: PDF