Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aproximació a la progressiva pèrdua d'activitats agràries al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Maresme

Jaume Mateu i Giral

Resum


Aquest article vol fer notar la pèrdua de terres i activitats agràries a tres
comarques catalanes Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme des del començament del segle XX. Pèrdua paral· lela a un creixement urbà i industrial incontrolat i anàrquic.

Actualment, la població activa agrària del Barcelonès representa aproximadament 1'1 % del total de la seva població activa. Aquest fet significa la quasi total desaparició del sector agrari com a sector productiu.

El Barcelonès amb uns tres milions d'habitants té unes necessitats
d'aliments molt considerables. Fins fa poques dècades anys 40 o 50 bona part d'aquestes necessitats eren cobertes per les comarques veïnes de Barcelona que, alhora, havien estat tradicionalment agrícoles i agràries com el Baix Llobregat i el Maresme. Però, a partir dels anys seixanta, aquestes comarques es diversificaren en llurs funcions productores. El turisme, les segones residencies, els cinturons urbans de primeres residències, la multiplicació de les vies de comunicació, l'expansió industrial centrífuga que requereix Barcelona, les necessitats de sòl dedicat a activitats vinculades a l'oci, s'apoderaren de tota mena de sòls agrícoles, bons i dolents sense distinció tot i que llur preu de compra era, i és, altíssim.

El resultat d'aquest procés, pràcticament irreversible, trenca en unes
ocasions i fa desaparèixer en unes altres les estructures agràries de les comarques estudiades amb greus incidències demogräfico-urbanes (altes densitats de població amb infrastructures urbanes deplorables), sòcio-económiques (amplis estrats socials sota mínims econòmics) i ecològiques (en nombroses ocasions originen nivells de contaminació del subsòl, del sòl i de l'espai aeri i marítim gairebé intolerables).

Text complet: PDF