Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aplicabilitat dels fangs de depuradora d'aigües residuals de Catalunya a sòls agrícoles. Consideracions sobre els seu contingut en Bifenils policlorats

F. Pauné

Resum


En aquest estudi es determina la presència de bifenils policlorats
(PCBs) en fangs de sis estacions depuradores de Catalunya. La posada a punt
d'un mètode per analitzar aquestes mostres i el fet d'identificar-les per cromatografia de gasos d'alta resolució (HRGC) amb detector de captura d'electrons (ECD) ha permès de conèixer la presència, la tipologia i els nivells d'aquests contaminants orgànics en l'esmentada matriu. A partir dels resultats obtinguts es comenta la possible aplicació d'aquests fangs en sòls agrícoles.

Text complet: PDF