Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1996: Vol.: 27

Vol.: 27

Articles

La Cova de la Mallada (Perelló): estudio lítico y reconstrucción paleoecológica de un yacimiento del Paleolítico Superior Final PDF (Castellano)
Pilar Garcia-Argüelles i Andreu, Jordi Nadal Lorenzo 9-20
Datació absoluta de ceràmica pretalaiòtica de l'illa de Menorca PDF
Jordi García Orellana, Francisco Fernández Moreno, J.A. Sánchez-Cabeza, Lluís Plantalamor Massanet, J. Tripier 21-29
Patronazgo y clientela. Honor, guerra y festines en las relaciones sociales de dependencia del Bronce Final atlántico en la Península Ibérica PDF (Castellano)
Alfredo Mederos, Richard J. Harrison 31-52
Puig des Molins (Eivissa). El límite NW de la necrópolis fenicio-púnica PDF (Castellano)
Joan Ramon 53-82
Les importacions etrusques del segle V a.C. al nord-est peninsular i el comerç mediterrani PDF
Maria del Mar Castellanos Roca 83-102
L'estudi de la casa protohistòrica a Catalunya i àrees adjacents: proposta tipològica i terminològica PDF
Maria Carme Belarte Franco 103-115
La ceràmica grega fina de l'assentament ibèric d'Alorda Park (Calafell, Baix Penedès, Tarragona). Segles VI-IV a.C PDF
Joan Sanmartí 117-139
Vaixella fina de vernís negre del poblat de Margalef (Torregrossa, Pla d'Urgell) PDF
Jordi Principal 141-162
Els materials ceràmics del poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa). Col·lecció Salvador Vilaseca de Reus PDF
David Asensio i Vilaró, Xabier Cela Espín, Conxita Ferrer Àlvarez 163-191
L'Oli bètic de la Gallia Narbonensis a tres departaments de l'estat francès: als Pyrenées-Orientales, a l'Aude i a l'Hérault PDF
Eduard Garrote Sayó 193-213
Revisión del catastro romano de Illici (Elche) PDF (Castellano)
Josep Maria Gurt, Anna de Lanuza i Garriga, Josep Maria Palet Martínez 215-226
Pago de Escuchagranos : un yacimiento tardorromano en la provincia de Almería PDF (Castellano)
Andrés M. Adroher, César Augusto Pociña López 227-250
Acerca de la supuesta frontera entre el Regnum Visigothorum y la Hispania bizantina PDF (Castellano)
Gisela Ripoll 251-267

Varia

Materials lítics prehistòrics de la Cerdanya PDF
Josep M. Fullola Pericot, Artur Cebrià 271-277
Les restes humanes del jaciment epipaleolític de la Balma de Guilanyà (Navès, Solsonès) PDF
Carles Lalueza i Fox 279-285
Cerámicas de época celtibérica en la Edad del Hierro asturiana PDF (Castellano)
José Luis Maya González 287-294
Àmfora amb inscripció llatina i grafit ibèric PDF
Maria del Vilar Vilà Bota 295-299
"Tanagrina" i restes romanes republicanes trobades sobre el cim de Burriac PDF
Marta Prevosti i Monclús 301-310
Instrumentum domesticum romà del Museu Episcopal de Vic. La col-lecció de segells en àmfora, tegula i morter PDF
Piero Berni Millet 311-326

Recensions

T. Chapa i M. Menéndez (eds.), Arte paleolítico PDF (Castellano)
Josep M. Fullola Pericot 329
Julio Gómez Santacruz, La Meseta Superior Hispana durante la Época Antonina PDF (Castellano)
Ignasi Garcés i Estalló 329-331