Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
Vol.: 3 Núm.: 1 Antropologia i filosofia moral. Embolics i perills en l'ús de conceptes propis de l'antropologia per part d'experts en filosofia moral. Detalls   PDF
C. Serra
 
Vol.: 1 Núm.: 1 Aproximación a la realidad actual del trabajo social en euskadi: una especial mirada al trabajo social en lengua vasca Resum   PDF
Kontxesi Berrio-Otxoa Otxoa de Angiozar, Ainhoa Berasaluze
 
Vol.: 3 Núm.: 1 Ètica i cultura: embolics i perills dels conceptes "cultura" i "relativisme" cultural en l'àmbit de l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària. Detalls   PDF
J. Canimas
 
Vol.: 1 Núm.: 2 Condiciones escolares asociadas a la deserción en educación secundaria. Análisis a partir de dos casos en México. Detalls   PDF
Gerardo Alejandro Delgado
 
Vol.: 3 Núm.: 1 Dimensión cualitativa de la integración del colectivo de jóvenes de origen magrebí en Caraluña Detalls   PDF
B. Palou
 
Vol.: 1 Núm.: 1 Discapacitat, vulnerabilitat i dependència: la corporeïtzació de la pedagogia Resum   PDF
Assumpció Pié Balaguer
 
Vol.: 1 Núm.: 1 Editorial Detalls   PDF
Equip Editorial
 
Vol.: 2 Núm.: 2 Educació i carrer: mirades des de l'antropologia i des de la literatura. Detalls   PDF
Jordi García Farrero
 
Vol.: 1 Núm.: 2 Educación social y servicios sociales: intercambio de miradas socioeducativas en un estudio de caso múltiple. Detalls   PDF
Laura Varela
 
Vol.: 1 Núm.: 1 Educación: ¿arte, burocracia o artesanía? Por una nueva metáfora de la teoría y la práctica educativa Resum   PDF
Jordi (Collet i Sabé) Collet
 
Vol.: 1 Núm.: 2 El trabajo social y la educación social como pilares básicos para la atención y estimulación cognitia de nuestras personas mayores. Detalls   PDF
Cristina Tiernes
 
Vol.: 2 Núm.: 2 El treball de les persones amb diversitat funcional en la societat de la informació. Detalls   PDF
Òscar Martínez-Rivera
 
Vol.: 3 Núm.: 1 Els processos de millora en l'àmbit de la convivència a les escoles de primària de Catalunya i les principals dificultats d'implementació. Detalls   PDF
N. Felip
 
Vol.: 2 Núm.: 1 Innovar o conservar a l’escola: una anàlisi en tres nivells Resum   PDF
Antoni Tort i Bardolet
 
Vol.: 2 Núm.: 1 L'ensenyament i l'aprenentatge escolar a partir de la cultura familiar. Un exemple il·lustratiu d'una familia procedent de Gambia que viu a Catalunya Resum   PDF
Alba Planagumà, Meritxell Quintanas, Moisès Esteban-Guitart
 
Vol.: 1 Núm.: 1 La dimensió privada i la dimensió pública de la societat civil. Les entitats d'iniciativa social d'atenció a la discapacitat Resum   PDF
Ramona Torrens Bonet
 
Vol.: 1 Núm.: 1 La importància de la vinculació educativa com a prevenció de la deliqüència juvenil Resum   PDF
Francesc Xavier Uceda i Maza, Reyes Matamales Arribas, Cristina Montón Sánchez
 
Vol.: 2 Núm.: 2 La incidència de l'oferta de serveis educatius públics i privats en la vulnerabilitat i l'exclusió social: el cas de la ciutat de València. Detalls   PDF
Francesc Uceda, María Pitarch, Cristina Montón
 
Vol.: 2 Núm.: 1 L’ampliació del temps d’aprenentatge, una pràctica inclusiva que millora el rendiment acadèmic de tot l’alumnat Resum   PDF
Rosa Valls i Carol, Gregor Siles Molina
 
Vol.: 1 Núm.: 1 Learning through mentoring. Mentors as bearers of a model of learning for an integrated society Resum   PDF
Martin Grander
 
Vol.: 1 Núm.: 2 Posiciones sociales y paradojas en trabajo social. Detalls   PDF
Josep Manuel Barbero
 
Vol.: 2 Núm.: 1 Pràctica educativa i desenvolupament de la llengua escolar Resum   PDF
Ignasi Vila, Carina Siqués
 
Vol.: 2 Núm.: 2 Salt city: el barri com a refugi i amenaça. Apropiacions de l'espai públic i resistències dels joves de Salt davant l'exclusió i l'estigma. Detalls   PDF
Judit Font Redolad
 
Vol.: 1 Núm.: 2 Sobre el acogimiento residencial y las condiciones socioeducativas en las que se debe desarrollar la medida. Detalls   PDF
Laura Cruz
 
Vol.: 1 Núm.: 2 Vejez en contextos indígenas y pobreza extrema en Chiapas. Detalls   PDF
Laureano Reyes
 
1 - 25 de 25 elements