Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La immigració estrangera a les terres de l'Ebre: canvis recents i reptes de futur

Isabel Pujadas Rúbies, Arlinda Garcia i Coll, Cristina López Villanueva, Montserrat Navarro Gilabert

Resum


La immigració estrangera a les Terres de l'Ebre presenta, entre el 1991 i el 2001, tot un seguit de canvis de gran importància. El seu intens creixement (entre 1996 i 2001 es multiplica per 7, i passa de 1.472 la 9.313 estrangers) fa que la proporció sobre la població total (5,7%) estigui per sobre de la mitjana catalana. En definitiva, en els darrers anys, la presència d'estrangers a la zona deixa de ser minsa i concentrada en certs municipis, per intensificar-se i estendre's en el territori.

La rapidesa en què es produeix aquest nou i inesperat fenomen afecta també a la composició del col·lectiu d'estrangers. Per nacionalitats, els ciutadans comunitaris i suïssos perden el seu predomini. Els marroquins són ara el primer país de procedència, encara que els creixements més forts corresponen als europeus de l'Est i als llatinoamericans. De fet, la diversificació és clara, ja que, ara per ara, es comptabilitzen fins a un total de 95 nacionalitats. D'acord amb la seva estructura, es poden identificar dues grans situacions: la immigració de jubilats procedent del Primer Món -que accentua l'envelliment de la població- i, contràriament, la immigració procedent de països econòmicament més desafavorits -que està ajudant a rejovenir les estructures demogràfiques i a incrementar la població en edat laboral-. D'aquest darrer model es poden diferenciar fins a tres modalitats d'acord, bàsicament, amb les diferències en la composició per sexe (majoria d'homes per als africans, de dones per als llatinoamericans i cert equilibri entre sexes en el cas de l'Europa de l'Est). La desigual incidència d'aquests canvis permet d'establir una tipologia municipal sensible a la varietat de situacions i trajectòries dels municipis de les comarques de l'Ebre i d'utilitat a l'hora de plantejar actuacions que afavoreixen la integració de la població estrangera en aquesta zona.

Text complet: PDF