Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Contribució de la infografia al desenvolupament del periodisme científic

Sergi Cortiñas Rovira

Resum


En aquest article, s'ha analitzat la relació entre la infografia i la divulgació de la ciència,
dos camps de la comunicació interconnectats i complementaris. L'autor defensa la
tesi que la infografia, a partir dels anys noranta del segle passat, ha contribuït de forma
decisiva a millorar el desenvolupament de la divulgació de la ciència. La metodologia
de treball utilitzada ha estat una revisió de la literatura científica existent sobre la qüestió
i la realització de diverses entrevistes en profunditat. L'autor descriu alguns dels factors
clau de la infografia científica, presenta algunes propostes de millora en aquesta especialitat
i mostra una nova classificació de la infografia científica en la premsa diària.

Text complet: PDF