Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisi del discurs i comunicació científica

Helena Calsamiglia

Resum


Aquest article pretén demostrar el valor de l'anàlisi del discurs per contribuir a la recerca
de la comunicació pública de la ciència. Després de contrastar les diferents maneres
d'enfocar la investigació sobre la llengua, des del punt de vista de l'estructura o
de l'ús, s'estableix com a objecte propi de l'anàlisi del discurs l'ús lingüístic en el seu
context, així com la necessitat d'ampliar la perspectiva des de diverses disciplines, necessàries
per proporcionar les categories i els mètodes apropiats per a l'estudi d'unitats
de comunicació en la vida social. Prenent la contextualització com a principi bàsic per
unir el món de la ciència amb el món de la vida quotidiana, es comenten alguns temes
per il·lustrar la necessitat d'aplicar la perspectiva discursiva a la comunicació oral i escrita
de les ciències: el procés de reformulació en diversos textos i interaccions sobre el
mateix tema; el paper dels participants, amb una atenció especial a la construcció de la
posició divulgativa, i la citació com a procediment multifuncional per integrar diferents
veus en el mateix text. La comunicació directa, pròpia dels intercanvis orals, s'emfatitza
com a mitjà per investigar procediments discursius que es donen en la dinàmica de
la interacció i també per descobrir la importància d'una concepció interactiva dels processos
comunicatius.

Text complet: PDF