Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: Núm.: 28 (2) Actes del VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya: "La Catalunya diversa" (15-19 de desembre de 2008)

Núm.: 28 (2) Actes del VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya: "La Catalunya diversa" (15-19 de desembre de 2008)

Índex PDF
 

Sessió 4. Temps de guerra i pau: Ponències

La paz posible: orden jurídico y formas diplomáticas en la Europa de los Congresos. PDF (Castellano)
Mª Victoria López i Cordón 9-50
La guerra moderna: art, diversitat i irregularitat. PDF
Lluís Roura i Aulinas 51-72

Sessió 4. Temps de guerra i pau: Comunicacions

Els eclesiàstics austriacistes durant la guerra de Successió d’Espanya: el cas de Llorenç Tomàs i Costa, canceller del Principat de Catalunya (1705-1714). PDF
Neus Ballbé i Sans 73-88
Entre el blat i la pólvora. La memòria del setge barceloní de 1713-1714 a través de dos dietaris personals en català. PDF
Mireia Campabadal i Bertran 89-106
El captiveri i l’espionatge com a mèrits de l’ascens social a la Catalunya de l’Edat Moderna. PDF
Joan Carrió Arumí 107-112
Pedro de Saura y Valcárcel: el rostro de la represión borbónica en Cataluña (1709-1720). PDF (Castellano)
Rafael Cerro Nargánez 113-136
Fidelitat o revolta. El regne de Mallorca davant l’autoritarisme monàrquic de Felip IV. PDF
Mateu Colom Palmer 137-148
Francesc Sans de Miquel, un militar austriacista exiliat a Viena (1667-1757). PDF
Mercè Colomer Bartrolí 149-172
La “Guerra dels Segadors” desde Portugal. La percepción del conflicto en las Gazetas da Restauração. PDF (Castellano)
Joana Fraga 173-184
La perspectiva vencedora de la Histoire de la dernière révolte des catalans. Una crònica exemplaritzant de 1715. PDF
Eva Gil i Bel 185-198
Consideracions al voltant de la Revolució Militar a Catalunya. PDF
Manel Güell i Junkert 199-224
“Para los reales exércitos de su magestad”. La aportación de la nobleza sarda a las guerras de la monarquía hispánica (1626-1652). PDF (Castellano)
Francesco Manconi 225-244
La defensa de les costes catalanes i Pitiüses en època moderna. PDF
Joan Antoni Marí i Colomar 245-262
Família, amics i canvis en la Guerra de Successió. PDF
Pere Molas Ribalta 263-280
Mar i institucions: un episodi corsari en temps de crisi (1459-1461). PDF
Imma Muxella 281-296
Una visió contraposada del setge de 1714: els cronistes borbònics Vicente Bacallar i Nicolás de Jesús Belando. PDF
Xavier Riera i Hernández 297-314
Noves tècniques d’investigació en camps de batalla de l’edat moderna: el cas de Talamanca 1714. PDF
Xavier Rubio 315-330
Temps de guerra i temps de pau en l’escriptura històrica de F. Pons de Castellví. PDF
Fernando Sánchez Marcos 331-348
La resistència cívica contra el règim borbònic a Catalunya: el “tancament de botigues” de 1717-1718. PDF
Josep M. Torras i Ribé 349-366
Les dones i la pau en el context de les guerres del segle XV. PDF
Teresa-Maria Vinyoles 367-384

Sessió 5. Cohesió i tensió social: Ponències

Cataluña en las Españas del Setecientos. PDF (Castellano)
Roberto Fernández 387-434
No demandamos sino el modo. Los juramentos reales en Aragón en la Edad Moderna. PDF (Castellano)
Eliseo Serrano Martín 435-464

Sessió 5. Cohesió i tensió social: Comunicacions

Les formes d’accés pactat a la llibertat entre esclaus i propietaris a la Barcelona del segle XV. PDF
Antoni Albacete i Gascón 465-484
La alimentación como signo de diversidad social: la encuesta de Zamora. PDF (Castellano)
María de los Ángeles Pérez Samper 649-672
Cacera de bruixes, justícia local i Inquisició a Catalunya, 1487-1643: alguns criteris metodològics. PDF
Agustí Alcoberro i Pericay 485-504
Inestabilitat i conflictes socials. La baronia de la Conca d’Òdena en el transcurs dels segles moderns. PDF
Elisabet Cabruja Vallès 505-520
“Todos los que no son de Castilla son yguales”. El estatuto de Portugal en la Monarquía española en el tiempo de Olivares. PDF (Castellano)
Pedro Cardim 521-552
La problemática de las promesas de matrimonio en Barcelona: 1776-1833. PDF (Castellano)
Marie Costa 553-584
Catalans i castellans: estereotips durant la primera meitat del segle XVII. PDF
Núria de Lucas Val 585-600
La familia diversa en la Cataluña moderna. PDF (Castellano)
Maria Adela Fargas Peñarrocha 601-614
Insaculats a diputats i oïdors de la Diputació del General per les bosses de Barcelona a l’albada de la Guerra dels Segadors. PDF
Núria Florensa i Soler 615-634
Honor masculino, honor femenino, honor familiar. PDF (Castellano)
Mª Isabel Gascón Uceda 635-648
La alimentación como signo de diversidad social: la encuesta de Zamora. PDF (Castellano)
María de los Ángeles Pérez Samper 649-672
Les insaculacions de la Diputació del General de Catalunya: el cas dels germans Saiol i Josep Ciges (1687-1688). PDF
Eduard Puig 673-688
Eleccions de diputats i síndics personers a Sabadell a finals del segle XVIII. Els límits de la reforma de Carles III. PDF
Mercè Renom 689-706
La publicación de edictos como fuente de conflictos: el tribunal de la Inquisición de Barcelona. PDF (Castellano)
Bárbara Santiago Medina 707-722

Sessió 6. Camps i ciutats. Catalunya i Barcelona: Ponències

La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya moderna: més enllà de la renda feudal. PDF
Llorenç Ferrer i Alòs 725-764
Ciudades, villas y lugares en el mundo atlántico: de Jamestown a Elna. PDF (Castellano)
Juan E. Gelabert 765-782

Sessió 6. Camps i ciutats. Catalunya i Barcelona: Comunnicacions

Entre els negocis amb l’administració i els problemes amb la Inquisició. La família Guinart 1647-1687. PDF
Elisa Badosa i Coll 783-814
Des de Mongat a Castelldefels: la lluita pel control de les pastures (segles XVI-XVII). PDF
Josep M. (Josep Maria) Bringué i Portella 815-834
Da vila a ciutat: aspetti di vita sociale in Alghero, nei secoli XVI e XVII. PDF
Antonio Budruni 835-856
Vida i mort a la comunitat religiosa dels agustinians calçats de Barcelona, 1665-1820. PDF
Jordi Buyreu Juan 857-870
La immigració francesa al Maresme durant els segles XVI i XVII. Un exemple de distribució territorial en una comarca diversa. PDF
Alexandra Capdevila Muntadas 871-886
Món rural i món urbà. Els Guàrdia de Castellterçol, paraires i arrendataris del glaç. PDF
Jaume Dantí i Riu 887-904
Les fórmules tradicionals d’accés a la propietat de la terra i la crisi de la societat tradicional a la regió de Tortosa. PDF
Emeteri Fabregat Galcerà 905-924
Justícia de senyors: Poblet i Sant Jeroni de la Murtra (segles XVI-XVII). PDF
Valentí Gual i Vilà, Carles Díaz Martí 925-940
La integració del patrimoni arquitectònic rural de l’època moderna a la ciutat de Barcelona. PDF
Francisco Manuel Soler i Bescós 941-956

Estudi Bibliogràfic

Estudi bibliogràfic. La historiografía catalana en el conjunto analizadas en ModernitasCitas. PDF (Castellano)
Francisco Fernández Izquierdo 957-1006

Memòria final de VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya

Memòria del VI Congrés. PDF
Jaume Dantí i Riu 1007-1010

Índex d'autors

ÍNDEX D’AUTORS. PDF
1011-1013