Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: Núm.: 28 (2) Actes del VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya: "La Catalunya diversa" (15-19 de desembre de 2008)

Núm.: 28 (2) Actes del VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya: "La Catalunya diversa" (15-19 de desembre de 2008)

Índex
 
PDF
 

Sessió 4. Temps de guerra i pau: Ponències

La paz posible: orden jurídico y formas diplomáticas en la Europa de los Congresos. (p. 9-50)
Mª Victoria López i Cordón
PDF (Castellano)
 
La guerra moderna: art, diversitat i irregularitat. (p. 51-72)
Lluís Roura i Aulinas
PDF
 

Sessió 4. Temps de guerra i pau: Comunicacions

Els eclesiàstics austriacistes durant la guerra de Successió d’Espanya: el cas de Llorenç Tomàs i Costa, canceller del Principat de Catalunya (1705-1714). (p. 73-88)
Neus Ballbé i Sans
PDF
 
Entre el blat i la pólvora. La memòria del setge barceloní de 1713-1714 a través de dos dietaris personals en català. (p. 89-106)
Mireia Campabadal i Bertran
PDF
 
El captiveri i l’espionatge com a mèrits de l’ascens social a la Catalunya de l’Edat Moderna. (p. 107-112)
Joan Carrió Arumí
PDF
 
Pedro de Saura y Valcárcel: el rostro de la represión borbónica en Cataluña (1709-1720). (p. 113-136)
Rafael Cerro Nargánez
PDF (Castellano)
 
Fidelitat o revolta. El regne de Mallorca davant l’autoritarisme monàrquic de Felip IV. (p. 137-148)
Mateu Colom Palmer
PDF
 
Francesc Sans de Miquel, un militar austriacista exiliat a Viena (1667-1757). (p. 149-172)
Mercè Colomer Bartrolí
PDF
 
La “Guerra dels Segadors” desde Portugal. La percepción del conflicto en las Gazetas da Restauração. (p. 173-184)
Joana Fraga
PDF (Castellano)
 
La perspectiva vencedora de la Histoire de la dernière révolte des catalans. Una crònica exemplaritzant de 1715. (p. 185-198)
Eva Gil i Bel
PDF
 
Consideracions al voltant de la Revolució Militar a Catalunya. (p. 199-224)
Manel Güell i Junkert
PDF
 
“Para los reales exércitos de su magestad”. La aportación de la nobleza sarda a las guerras de la monarquía hispánica (1626-1652). (p. 225-244)
Francesco Manconi
PDF (Castellano)
 
La defensa de les costes catalanes i Pitiüses en època moderna. (p. 245-262)
Joan Antoni Marí i Colomar
PDF
 
Família, amics i canvis en la Guerra de Successió. (p. 263-280)
Pere Molas Ribalta
PDF
 
Mar i institucions: un episodi corsari en temps de crisi (1459-1461). (p. 281-296)
Imma Muxella
PDF
 
Una visió contraposada del setge de 1714: els cronistes borbònics Vicente Bacallar i Nicolás de Jesús Belando. (p. 297-314)
Xavier Riera i Hernández
PDF
 
Noves tècniques d’investigació en camps de batalla de l’edat moderna: el cas de Talamanca 1714. (p. 315-330)
Xavier Rubio
PDF
 
Temps de guerra i temps de pau en l’escriptura històrica de F. Pons de Castellví. (p. 331-348)
Fernando Sánchez Marcos
PDF
 
La resistència cívica contra el règim borbònic a Catalunya: el “tancament de botigues” de 1717-1718. (p. 349-366)
Josep M. Torras i Ribé
PDF
 
Les dones i la pau en el context de les guerres del segle XV. (p. 367-384)
Teresa-Maria Vinyoles
PDF
 

Sessió 5. Cohesió i tensió social: Ponències

Cataluña en las Españas del Setecientos. (p. 387-434)
Roberto Fernández
PDF (Castellano)
 
No demandamos sino el modo. Los juramentos reales en Aragón en la Edad Moderna. (p. 435-464)
Eliseo Serrano Martín
PDF (Castellano)
 

Sessió 5. Cohesió i tensió social: Comunicacions

Les formes d’accés pactat a la llibertat entre esclaus i propietaris a la Barcelona del segle XV. (p. 465-484)
Antoni Albacete i Gascón
PDF
 
La alimentación como signo de diversidad social: la encuesta de Zamora. (p. 649-672)
María de los Ángeles Pérez Samper
PDF (Castellano)
 
Cacera de bruixes, justícia local i Inquisició a Catalunya, 1487-1643: alguns criteris metodològics. (p. 485-504)
Agustí Alcoberro i Pericay
PDF
 
Inestabilitat i conflictes socials. La baronia de la Conca d’Òdena en el transcurs dels segles moderns. (p. 505-520)
Elisabet Cabruja Vallès
PDF
 
“Todos los que no son de Castilla son yguales”. El estatuto de Portugal en la Monarquía española en el tiempo de Olivares. (p. 521-552)
Pedro Cardim
PDF (Castellano)
 
La problemática de las promesas de matrimonio en Barcelona: 1776-1833. (p. 553-584)
Marie Costa
PDF (Castellano)
 
Catalans i castellans: estereotips durant la primera meitat del segle XVII. (p. 585-600)
Núria de Lucas Val
PDF
 
La familia diversa en la Cataluña moderna. (p. 601-614)
Maria Adela Fargas Peñarrocha
PDF (Castellano)
 
Insaculats a diputats i oïdors de la Diputació del General per les bosses de Barcelona a l’albada de la Guerra dels Segadors. (p. 615-634)
Núria Florensa i Soler
PDF
 
Honor masculino, honor femenino, honor familiar. (p. 635-648)
Mª Isabel Gascón Uceda
PDF (Castellano)
 
La alimentación como signo de diversidad social: la encuesta de Zamora. (p. 649-672)
María de los Ángeles Pérez Samper
PDF (Castellano)
 
Les insaculacions de la Diputació del General de Catalunya: el cas dels germans Saiol i Josep Ciges (1687-1688). (p. 673-688)
Eduard Puig
PDF
 
Eleccions de diputats i síndics personers a Sabadell a finals del segle XVIII. Els límits de la reforma de Carles III. (p. 689-706)
Mercè Renom
PDF
 
La publicación de edictos como fuente de conflictos: el tribunal de la Inquisición de Barcelona. (p. 707-722)
Bárbara Santiago Medina
PDF (Castellano)
 

Sessió 6. Camps i ciutats. Catalunya i Barcelona: Ponències

La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya moderna: més enllà de la renda feudal. (p. 725-764)
Llorenç Ferrer i Alòs
PDF
 
Ciudades, villas y lugares en el mundo atlántico: de Jamestown a Elna. (p. 765-782)
Juan E. Gelabert
PDF (Castellano)
 

Sessió 6. Camps i ciutats. Catalunya i Barcelona: Comunnicacions

Entre els negocis amb l’administració i els problemes amb la Inquisició. La família Guinart 1647-1687. (p. 783-814)
Elisa Badosa i Coll
PDF
 
Des de Mongat a Castelldefels: la lluita pel control de les pastures (segles XVI-XVII). (p. 815-834)
Josep M. (Josep Maria) Bringué i Portella
PDF
 
Da vila a ciutat: aspetti di vita sociale in Alghero, nei secoli XVI e XVII. (p. 835-856)
Antonio Budruni
PDF
 
Vida i mort a la comunitat religiosa dels agustinians calçats de Barcelona, 1665-1820. (p. 857-870)
Jordi Buyreu Juan
PDF
 
La immigració francesa al Maresme durant els segles XVI i XVII. Un exemple de distribució territorial en una comarca diversa. (p. 871-886)
Alexandra Capdevila Muntadas
PDF
 
Món rural i món urbà. Els Guàrdia de Castellterçol, paraires i arrendataris del glaç. (p. 887-904)
Jaume Dantí i Riu
PDF
 
Les fórmules tradicionals d’accés a la propietat de la terra i la crisi de la societat tradicional a la regió de Tortosa. (p. 905-924)
Emeteri Fabregat Galcerà
PDF
 
Justícia de senyors: Poblet i Sant Jeroni de la Murtra (segles XVI-XVII). (p. 925-940)
Valentí Gual i Vilà, Carles Díaz Martí
PDF
 
La integració del patrimoni arquitectònic rural de l’època moderna a la ciutat de Barcelona. (p. 941-956)
Francisco Manuel Soler i Bescós
PDF
 

Estudi Bibliogràfic

Estudi bibliogràfic. La historiografía catalana en el conjunto analizadas en ModernitasCitas. (p. 957-1006)
Francisco Fernández Izquierdo
PDF (Castellano)
 

Memòria final de VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya

Memòria del VI Congrés. (p. 1007-1010)
Jaume Dantí i Riu
PDF
 

Índex d'autors

ÍNDEX D’AUTORS. (p. 1011-1013)
PDF