Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

ISSN electrònic: 2013-7958

ISSN paper: 1888-3621

Papers té com a objectiu fer arribar el debat al voltant dels problemes i opcions de la Regió Metropolitana de Barcelona, que avui es troba en un moment decisiu de la seva evolució, a un ample sector de persones i institucions interessades en el devenir d'aquest territori. El contingut de Papers abasta des d'aportacions d'experts o resums de treballs directament motivats per aquesta temàtica fins a textos i reculls de dades de diversa procedència que tenen un estimable valor de referència.

Els números 1-33 (1991-2000) de la revista es van publicar sota el nom de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona en dues versions (ISSN 2014-3842 / ISSN electrònic 2014-3850). A partir del número 34 (2001 en endavant) es publica sota el nom de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona també en dues versions, sota el patrocini i l'impuls de l'Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta revista s'introdueix a RACO amb el suport tècnic de la Biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona.Vol. 103, Núm. 2 (2018)

Articles

Capital social, confiança i models d’associacionisme a Espanya (p. 153-173)
José Pena López, José Manuel Sánchez-Santos
PDF (Castellano)
 
Anàlisi de les diferències en la competència digital dels alumnes espanyols (p. 175-198)
María Fernández-Mellizo, Dulce Manzano
PDF (Castellano)
 
Enquestes presencials amb qüestionari de paper i ordinador. Una comparativa en preguntes d’actituds (p. 199-227)
Vidal Díaz de Rada
PDF (Castellano)
 
La construcció del discurs polític de l’emprenedoria a Espanya. Realitat i ideologia (p. 229-253)
Pilar Ortiz García
PDF (Castellano)
 
El romanç adolescent. Una anàlisi sociológicà de la política afectivosexual en l’adolescència (p. 255-279)
Mar Venegas
PDF (Castellano)
 
Realitats i desafiaments de la pau territorial a Colòmbia (p. 281-302)
Jerónimo Ríos Sierra, Egoitz Gago Antón
PDF (Castellano)
 

Notes editorials

Avaluadors/ores anònimes de Papers i estadística d’articles de l’any 2016 (p. 303-305)
Equip de redacció
PDF