Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Las grandes ciudades españolas : dinámicas urbanas e incidencia de las políticas estatales
Oriol Nel·lo
320
La revisió del Pla comarcal de 1953 : alternatives a l'origen i organització dels treballs
Albert Serratosa
188
Las tramas residenciales en la Barcelona metropolitana
Josep M. Vilanova
188
Barcelona : la transformació d'una ciutat industrial
Amador Ferrer, Oriol Nel·lo
180
Presente y futuro de la red ferroviaria de Barcelona: el soporte de los servicios de cercanías, regionales y largo recorrido
Jordi Julià, Robert Vergés
178
Anatomía de una metrópoli discontinua : la Barcelona metropolitana
Antoni Font Arellano
153
El Pla General Metropolità de Barcelona. La versió de 1976
Amador Ferrer
152
El sistema ferroviario en la configuración de la región de Barcelona
Jordi Prat
142
Demanda turística i protecció del litoral : un horitzó possible
Salvador Antón
124
La perspectiva urbana
Josep Maria Carreras i Quilis, Montserrat Otero i Vidal, Ernest Ruiz i Almar
98
El pla del marge dret del Besòs a Sant Adrià
Lluís Cantallops i Valeri, Manuel Ribas i Piera, Estanislau Roca
88
Ocupació i qualificació del sòl a la Regió Metropolitana de Barcelona : una estimació dels nivells de saturació
Ramon Arribas
77
Transformaciones en el espacio productivo de Barcelona y su área metropolitana, 1975-1990
Joan Eugeni Sánchez
73
El desplazamiento a pie y en bicicleta
Ole Thorson
69
Ideas fuerza para la regulación y la actuación en las grandes ciudades
Joan Busquets
68
Algunas medidas urbanísticas coadyuvantes a las políticas de vivienda
Manuel Herce
65
La redistribució de la ciutat al territori de la Regió Metropolitana de Barcelona
Josep Maria Carreras i Quilis
65
El model territorial en la revisió del Pla General de Mataró
Montserrat Hosta, Sebastià Jornet i Forner
64
El planejament urbanístic vigent al Vallès Oriental
Jordi Casso
61
Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya. Els antecedents
Oriol Nel·lo
53
Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona
Jordi Borja i Sebastià
49
L'Alt Pirineu i Aran, entre l'eficiència econòmica i la sostenibilitat
Joan Vilagrasa Ibarz
47
Els 20 anys del Pla General Metropolità : les distintes escales i formes de desplegament del Pla
Juli Esteban i Noguera
46
La ciutat metropolitana. Delimitacions, desconcentracions, desequilibris
Josep Serra
46
La mobilitat i la xarxa viària al Vallès Oriental
Jordi Prat
42
L'impacte social de la reestructuració industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona
Oriol Nel·lo
41
Entrevistes : 27 visions
Amador Ferrer, Joaquim Sabaté
39
Dinàmiques territorials i mobilitat urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona
Oriol Nel·lo
39
El projecte disciplinar : la versió de 1974 del Pla General Metropolità
Ricard Pié i Ninot
39
Territoris sense model
Manuel de Solà-Morales
38

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »