Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Habitatge i mobilitat residencial a la Regió Metropolitana i a la Província de Barcelona

Carme Miralles-Guasch, Carles Donat Muñoz, Jaume Barnada

Resum


L’informe està estructurat en quatre parts, que poden llegir-se de forma independent, tot i que tenen un fil conductor que es recull en les conclusions que tanquen l’anàlisi. La primera part explica les característiques dels habitatges en què viu la població pel que fa al règim de tinença, a la superfície, a l’any de construcció i a la tipologia. També es donen algunes dades relacionades amb les segones residències. Un tema de gran rellevància es tracta en la segona part, la mobilitat residencial en relació als canvis d’habitatge que s’han produït en els cinc o sis anys anteriors a cada una de les edicions de l’Enquesta. Pels territoris abans esmentats, se’n pot conèixer el volum i l’evolució, les causes i la relació que existeix entre canvis residencials i cicle vital. En la tercera part, més enllà de donar informació del conjunt de la població, els autors han volgut focalitzar l’anàlisi en dos dels col•lectius que tenen més dificultats per trobar un habitatge, els joves i la gent gran. Per motius força diversos aquests dos grups de població, que es defineixen per l’edat i que és cert que no són homogenis internament, tenen més problemes que la població en general a l’hora d’enfrontar-se al mercat de l’habitatge. La darrera part de l’article tracta els canvis de residència que també impliquen un canvi de municipi, el que s’anomena les migracions intermunicipals internes, analitzant-les tant entre els diferents àmbits territorials que es consideren com en funció de la grandària del nucli de població d’origen i de destinació. Es dedica també un apartat a la població nouvinguda i, en funció de tot plegat, s’apunten les principals tendències en la redistribució de la població segons les canvis d’habitatge detectats en l’Enquesta. L’article conclou amb un resum i conclusions on es perfilen, de forma sintètica, les característiques dels habitatges i de la població que hi resideix, posant l’èmfasi en els joves i la gent gran, per les dificultats específiques que tenen. També s’ha donat un relleu especial als canvis d’habitatge i a la consegüent redistribució de la població a escala metropolitana.

Text complet: PDF