Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els espais d'activitats econòmiques en el planejament territorial

Juli Esteban i Noguera

Resum


Tanca aquesta edició un quart article on Juli Esteban reflexiona sobre la capacitat, les eines i les formes com la planificació física pot incidir en les dinàmiques de localització de l’activitat econòmica. Partint de la definició d’uns principis orientadors per a propiciar la convivència amb altres activitats i racionalitzar-ne la implantació, es comenten les dificultats d’índole espacial i temporal per part de les diferents figures de planificació territorial per a marcar pautes d’ubicació, de dimensió o de barreja amb altres usos, així com per a imposar un model urbanístic de concentració i proximitat. Es proposen, també, “tècniques de planejament” per a donar sortida a aquestes dificultats, com ara la regulació de la distribució espacial tant dels processos més coneguts com de les oportunitats de noves implantacions d’activitats no previstes.

Text complet: PDF