Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Análisi de l'oferta i la demanda de polígons d'activitat a Catalunya

Carme Miralles-Guasch, Carles Donat Muñoz

Resum


Carme Miralles-Guasch i Carles Donat ens parlen de la localització d’aquestes àrees d’activitat econòmica, de la varietat de situacions pel que fa a la dimensió, l’emplaçament i la disponibilitat de sòl, així com de les perspectives de la demanda d’espai. Aquest article desgrana els principals resultats obtinguts a partir de dues fonts quantitatives creades per suplir la carència d’informació sobre els polígons industrials: el Cens de polígons d’activitat de Catalunya 2005-2006 (elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que recull dades de localització, delimitació, grandària i nivell d’ocupació) i la Mostra de polígons d’activitat de Catalunya 2005-06, que dóna informació sobre les activitats presents en els polígons. L’anàlisi de la dialèctica entre oferta-demanda es fonamenta tant en aquestes dades quantitatives com en informació qualitativa sistemàtica recollida a través d’entrevistes en profunditat a actors rellevants i experts en la matèria.

Text complet: PDF