Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El mercat de treball de la província de Barcelona l'any 2002

Antonio Bermejo, Rosa Mur, Joan Miquel Piqué

Resum


S’aborda la situació del mercat de treball de la província de Barcelona pel que fa a les seves principals variables, des del punt de vista de la participació, l’estructura i l’evolució recent. D’acord amb aquest plantejament general, es plantegen tres grans blocs d’anàlisi: el primer referit a la situació estructural i els principals punts forts, disfuncions i reptes del mercat de treball de la província; el segon bloc analitza, mitjançant eines economètriques, la relació entre les característiques sociodemogràfiques de la població (edat, gènere, nivell d’estudis, etc.) i a més, d’una banda, el seu nivell de participació al mercat de treball, i d’una altra, la seva ocupació; finalment, un tercer bloc analitza en detall els desequilibris entre l’oferta i la demanda de treball.

Text complet: PDF