Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les propostes per al transport públic de viatgers : el Pla Director d'Infraestructures de Transport Públic Col·lectiu 2001-2010 (PDI)

Jordi Prat

Resum


El Pla Director d’Infrastructures 2001-2010, com a instrument per a la planificació i programació de les infrastructures de transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, centra les seves actuacions en la millora de la xarxa ferroviària a partir tant de l’ampliació de la xarxa existent en el centre i la perifèria de la regió com del foment de la intermodalitat entre les diverses línies existents i entre aquestes i la resta de mitjans de transport, públics i privats. En aquest sentit, i després de superar el necessari procés de concertació institucional, i de veure’s condicionat per l’absència d’un marc de planejament territorial, l’èxit del PDI depèn ara de la seva capacitat per coordinar-se amb la resta d’elements que conformen la mobilitat i per disposar del finançament necessari per fer-lo efectiu.

Text complet: PDF