Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Xarxa viària a la regió metropolitana de Barcelona. Un balanç

Manel Larrosa

Resum


Els problemes de saturacio de la xarxa viaria basica de la regio metropolitana de Barcelona no venen donats tant per la insuficient capacitat d’aquesta com per les seves deficiencies d’articulacio amb la xarxa secundaria. Factors com l’evolucio historica de la xarxa, la diversitat d’administracions que hi tenen responsabilitats, l’existencia d’elements distorsionadors com poden ser els peatges o la manca d’inversio han portat a aquesta situacio. Davant la naturalesa del problema, cal invertir la tendencia actual de promocio de nova xarxa basica a favor d’una millor articulacio amb la xarxa distribuidora, atenent aixi a un model que respongui a les canviants necessitats d’infrastructures tenint en compte les limitacions fisiques del territori, i que permeti l’adaptacio successiva dels elements infrastructurals existents en comptes de tendir a la seva superposicio continua.

Text complet: PDF