Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La renovació urbana a l'Hospitalet

Antoni Nogués, Javier Ferrándiz, Jordi Ferrer

Resum


La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat ha engegat un important projecte de renovació urbana emmarcat dins la figura del Pla l’Hospitalet 2010 (Pla L’H 2010), sorgit a partir d’una profunda reflexió sobre les condicions urbanístiques, econòmiques i socials de la ciutat i el seu context territorial. El Pla no es planteja ni com un document formal de planificació estratègica ni com a figura de planejament urbanístic en el sentit normatiu, sinó com un recull de mètodes, concepcions i directrius de treball per a l’obtenció dels canvis desitjats per a la ciutat, que ja compta amb instruments propis de desenvolupament: l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) i L’H 2010 Societat Privada Municipal, S.A., cadascun dels quals compleix funcions específiques dins l’estratègia global de canvi, de manera que, mentre l’ADU ha de gestionar i elaborar els instruments urbanístics adequats per a la consecució dels objectius prioritaris, L’H 2010 S.A. ha de dur a terme les actuacions urbanístiques necessàries (redacció de projectes, adquisició de terrenys i immobles, execució d’obres, etc.) per a l’assoliment d’aquests mateixos objectius.

Text complet: PDF