Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La renovació urbana als barris fronterers : unes reflexions sobre l'estratègia econòmica i financera i de gestió

Emili Mas

Resum


La planificació, l’anàlisi i la monitorització constant són processos fonamentals en qualsevol operació de construcció o renovació urbana, i aspectes com la gestió urbanística, la negociació amb els diferents agents, l’acompanyament de les operacions amb mesures de suport dinamitzadores de l’activitat, o les formes de patrimonialització dels beneficis urbanístics obtinguts poden determinar l’èxit o el fracàs d’aquestes grans operacions urbanes. En aquest sentit, l’article presenta, amb un plantejament fonamentalment pràctic, tot un seguit de paràmetres bàsics per a l’estructuració econòmica i financera dels projectes de renovació urbana, així com per a la delimitació d’un model de gestió correcte per a aquestes actuacions, entre els quals es troben la concepció formal de les propostes, l’avaluació dels costos (expropiacions, compensacions als afectats, projectes d’urbanització i instal·lació de serveis urbans, costos financers, etc.), la determinació i gestió del finançament (equilibri fons públics-fons privats, proporció d’actuacions dins el mercat i destinació dels beneficis obtinguts, etc.), la cobertura i limitació de riscos (de desviació en els costos, d’acceptació social del projecte, etc.) i la gestió integral del projecte.

Text complet: PDF