Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els teixits urbans als barris fronterers : estat, patologies, futur urbà. Reflexions entorn a la seva pervivència. Les propostes de renovació

Cèsar Díaz

Resum


El context que va caracteritzar el naixement i creixement dels barris fronterers a partir dels anys 50 i 60 ha condicionat de manera decisiva la seva trama urbana i la tipologia de l’edificació, tant pel que fa als seus trets més destacats com pel que fa a la seva qualitat. Així, és ben conegut que fenòmens com la parcel·lació il·legal, l’ocupació espontània d’àrees marginals o l’assentament en àrees d’urbanització no consolidada han estat determinants per a les trames urbanes d’aquests barris, igual que l’autoconstrucció o la convivència de les noves edificacions amb els teixits preexistents ho han estat per la tipologia de l’habitatge i la parcel·lació del sòl. És per això que l’anàlisi conjunt d’aquestes característiques comunes permet formular un cert nombre de directrius vàlides per a la majoria d’aquestes trames urbanes, que poden anar des de la regulació estricta de l’edificabilitat fins a la rehabilitació de les façanes i habitatges que han patit un grau més elevat de degradació.

Text complet: PDF