Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Perspectives per al planejament urbanístic territorial a l'Alt Penedès

Albert Serratosa

Resum


L’autor presenta una breu diagnosi territorial de l’Alt Penedès a partir d’algunes dades sintètiques per explicar els objectius del Pla Territorial Metropolità de Barcelona vers la comarca i rebatre algunes de les objeccions que s’han plantejat al respecte. El Pla Territorial té la voluntat de mantenir i potenciar l’estructura productiva especialitzada en l’activitat vitivinícola, però, alhora, sense oblidar la progressiva integració metropolitana de la comarca. En conseqüència, el pla classifica el 95% del territori comarcal com a «espai obert» i el 5% com a «illa metropolitana». Un model territorial que no és esquemàtic, sinó que respon a una voluntat simplificadora del mateix instrument de planificació. Igualment, laxarxa viària proposada és més complexa del que pot semblar en un primer moment i les franges annexes a les «víes cíviques» concentren les diferents xarxes de serveis, la qual cosa suposa una recuperació de sòl més que no pas un perill de fragmentació territorial. Respecte a la xarxa ferroviària, la demanda d’una freqüència elevada requeriria un volum de població que no existeix a la comarca. Finalment, pel que fa a les ubicacions de l’àrea dinamitzadora de Vilafranca i la central de mercaderies, el pla proposa emplaçaments i dimensions indicatives que hauran d’ésser decidides posteriorment per les autoritats sectorials.

Text complet: PDF