Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El planejament urbanístic vigent i la política de sòl a l'Alt Penedès

Jordi Casso

Resum


L’autor presenta una valoració de l’evolució del planejament urbanístic desenvolupat a l’Alt Penedès al llarg de les dècades dels vuitanta i noranta. En un context metropolità caracteritzat per la redistribució de la població, l’Alt Penedès presenta un comportament demogràfic força regular vinculat a les migracions metropolitanes, els fluxos relatius de desconcentració interna i la importància selectiva al territori de les urbanitzacions de segona residència, convertides en primera durant el període analitzat. De forma paral.lela a aquesta dinàmica demogràfica, s’ha produït un desenvolupament important del planejament, on destaca la forta concentració de l’activitat a mitjans i finals dels anys vuitanta, tant pel que fa a la nova elaboració com a les revisions realitzades. El gran nombre de modificacions aprovades mostra la creixent dinàmica urbana tot i la menor grandària i complexitat d’uns nuclis que el planejament ha tendit a mantenir com a àrees urbanitzades aïllades envoltades de sòl no urbanitzable. Pel que fa a la distribució d’usos, existeix un repartiment força homogeni del sòl urbanitzable programat residencial i més concentrat pel que fa al sòl urbanitzable programat industrial.

Text complet: PDF