Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'encaix de l'Alt Penedès en el context metropolità i català

Joaquim Clusa

Resum


L’article presenta una caracterització econòmica i territorial de la comarca de l’Alt Penedès en relació amb la resta de comarques metropolitanes i amb Catalunya, tot i establint comparacions amb altres àrees europees. En un marc territorial on els desequilibris pel que fa a la renda i la riquesa no són gaire importants, l’Alt Penedès manté unes taxes d’atur per sota de la mitjana de Catalunya i una estructura econòmica clarament diferenciada de la resta de comarques metropolitanes. El pes específic i el caràcter estratègic de l’activitat agrícola, l’activitat industrial especialitzada en sectors transformadors, principalment l’alimentació, i un menor desenvolupament de les activitats terciàries són els trets significatius de la base econòmica comarcal. Tot i que el seu desenvolupament és menor al metropolità, l’augment de la mobilitat laboral intermunicipal el quinquenni 1991-1996 mostra la creixent integració funcional dels municipis de la comarca a la realitat metropolitana de Barcelona. Una integració que ha d’ésser facilitada a partir de les millores de les infrastructures i l’aprofitament de les potencialitats d’escala diversa que existeixen al conjunt del territori metropolità.

Text complet: PDF