Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Evolució de la demanda en un teixit madur : escenaris de demografia i habitatge a la ciutat de Barcelona

Josep Ma. Carrera

Resum


La problemàtica configurada a partir del procés de pèrdua de població jove a la ciutat de Barcelona i l’acceleració de l’envelliment de l’estructura per edats planteja la necessitat d’instruments d’anàlisi capaços de determinar la natura de la relació entre dinàmica demogràfica i polítiques d’habitatge. L’article presenta els resultats d’un estudi realitzat en el marc del Pla Estratègic de l’Habitatge de la Ciutat de Barcelona i planteja diferents escenaris de futur. Les dades de partida s’estructuren en diversos apartats. En primer lloc, la informació sobre el moviment natural (neixements i mortalitat per grups d’edat). A continuació, sobre els canvis de residència (mobilitat de la població, variació de les llars i comportament emancipador). Finalment, sobre el parc d’habitatges (producció de noves unitats, pèrdua per reciclatge de les existents, disponibilitat màxima de sòl per a nova edificació). A partir de les dades, es defineix un seguit d’hipòtesis sobre el comportament tant dels volums de població com del parc d’habitatges. Les hipòtesis estableixen els marcs de projecció quinquennal de les dades, dels quals resulten tres escenaris o exemples d’aplicació del model que són comparats en funció de les pèrdues de població i les dinàmiques de mobilitat que plantejen.

Text complet: PDF