Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 20 anys del Pla General Metropolità : les distintes escales i formes de desplegament del Pla

Juli Esteban i Noguera

Resum


El desenvolupament projectual del Pla General Metropolità s’ha realitzat a partir de cinc grups de propostes: les actuacions als teixits urbans, amb operacions puntuals desenvolupades amb PERI. Els creixements mitjançant plans parcials, articulats per les instàncies municipals a partir, per exemple, de la revisió del Programa d’Actuació Urbanística del Pla. L’ordenació d’àmbits singulars, peces significatives de l’ordenació metropolitana, amb una clara identificació geogràfica i d’extensió supramunicipal, com la serra de Collserola o la franja costanera. Els projectes de ciutat, com les Àrees de Nova Centralitat a Barcelona. I, finalment, grans projectes estratègics, com el marge dret del Besòs, el front marítim de Barcelona i el Pla del centre de comunicacions-port-aeroport. El progressiu augment d’escala de les modificacions induïdes pels projectes de desplegament no ha significat l’obsolescència del Pla. Ans al contrari, el que es demostra és, d’una banda, que el Pla encara manté una part substancial del seu valor inicial i, d’una altra, que les modificacions realitzades han estat rebudes i gestionades des del planejament sense posar en qüestió els fonaments bàsics del Pla.

Text complet: PDF