Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El desplazamiento a pie y en bicicleta

Ole Thorson

Resum


En els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona els desplaçaments a peu representen una part substancial del total de viatges diaris realitzats, fins al punt de ser el mitjà majoritari de desplaçament intern en molts municipis. D'altra banda, els ciutadans es consideren, de forma també majoritària, vianants abans que conductors. Tanmateix, l'espai vial destinat als desplaçaments a peu s'ha vist subordinat i reduït en moltes ciutats empès per les necessitats d'altres mitjans de transport i, en especial, del vehicle privat. Davant això és necessari una redistribució dels usos de la via pública tot atenent a les exigències mínimes dels vianants. Així mateix, cal establir zones de moderació de la velocitat pels vehicles, de manera que el trànsit de pas s'hi redueixi, i crear l'aparcament necessari per alliberar progressivament l'espai públic, destinat avui a l'estacionament.

Text complet: PDF (Castellano)