Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El comerç als centres urbans de la Regió Metropolitana de Barcelona

Francesc Mestres, Josep Llobet, Josep M. Bros

Resum


Malgrat els actius que indubtablement posseeix -renda de situació, fidelitat de la clientela-, el comerç en els centres urbans de la Regió Metropolitana de Barcelona coneix, en l'actualitat, dificultats evidents. Aquestes es deriven, en bona part, d'elements com l'obsolescència d'establiments, l'escassa inversió, la manca de sinergia entre les diverses activitats, la discontinuïtat dels baixos comercials i les dificultats de trànsit i aparcament. En aquestes circumstancies, el comerç dels centres s'ha trobat en una posició d'inferioritat enfront noves formes comercials -com les grans superfícies suburbanes- que, a més d'oferir preus molt competitius, disposen de fàcil accessibilitat, aparcament, màrqueting unitari i s'ajusten als nous hàbits de consum. Per perviure, el comerç dels centres urbans s'ha, doncs, de renovar de forma radical, tant pel que fa a la promoció, la tecnologia i els horaris, com a la cura de l'entorn. En aquest sentit, un element encoratjador és que darrerament la implantació de nous grans equipaments comercials en trama urbana -com I'Eix Macià de Sabadell o l'llla Diagonal de Barcelona- ha estat un element dinamitzador i no destructor del comerç en les Àrees que els envolten.

Text complet: PDF