Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El planejament urbanístic vigent al Vallès Oriental

Jordi Casso

Resum


L'article ofereix una panoràmica de la situació del planejament urbanístic al Vallès Oriental. Així, després de revisar breument l'evolució demogràfica de la comarca i la seva estructura territorial, hom passa a descriure les principals característiques del planejament vigent. Entre aquestes destaquen l'existència d'importants diferencies entre els 43 municipis de la comarca, la concentració del sol industrial a les àrees Granollers-Mollet, el pes del sol urbanitzable residencial i l'especificitat de l'ACTUR de Gallecs. Pel que fa al regim jurídic del sol s'assenyala la importància del sol no urbanitzable (83,2% enfront el 70,7% de mitjana a la Regió Metropolitana) així com el relatiu equilibri entre les previsions d'usos industrials i residencials. Finalment, hom explica el procés de desenvolupament del planejament general, tot fent notar com a causa de les diferencies en el desenvolupament territorial i l'antiguitat del planejament vigent, el volum de planejament derivat es sensiblement inferior al Vallès Oriental que a d'altres parts de la Regió Metropolitana.

Text complet: PDF