Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El tejido industrial de Barcelona. Estructura sectorial y condicionantes territoriales

Javier Sáez

Resum


Tot partint de la constatació de la importància de la indústria en I'economia de Barcelona, l'autor descriu I'especialització de la ciutat en sectors de tecnologia intermèdia i el predomini d'empreses de grandària petita i mitjana. A continuació es detallen els factors que incideixen en la localització de la industria al conjunt metropolita, per concloure que les empreses amb una major resistència a les pressions d'expulsió fora les àrees urbanes de major densitat són aquelles que pertanyen a sectors amb alt valor afegit i/o elevada intensitat tecnològica, així com les que estan vinculades a activitats auxiliars (manteniment, reparacions, etc.) i les petites indústries que ocupen espais inadequats i, en ocasions, degradats. Finalment, es detallen algunes actuacions (en els camps de la formació, les infraestructures, els serveis, la tecnologia i la promoció) que, a parer de I'autor, contribuirien a impulsar l'activitat industrial a l'àmbit regional i local.

Text complet: PDF (Castellano)