Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1985: Núm.: 25 Joventut 1985

Núm.: 25 Joventut 1985

Presentació (p. 7-8)
(Català) | PDF (Català)
 
Gira el món i torna al Born (p. 11-18)
Joaquim Casal i Bataller
(Català) | PDF (Català)
 
La juventud europea a lo largo de cuarenta años (p. 19-22)
José Luis L. Aranguren
(Català) | PDF (Català)
 
Ser jove amb el professor Aranguren (p. 23-26)
Josep Maria Carandell
(Català) | PDF (Català)
 
Notes a l'assaig de José Luis Aranguren sobre la joventut europea (p. 27-30)
Oriol Homs
(Català) | PDF (Català)
 
Pre-moderns, transmoderns i postmoderns (p. 31-37)
Antoni Puig
(Català) | PDF (Català)
 
Recerca comparativa internacional sobre el jovent i el treball a Europa (p. 41-61)
Peter Grootings
(Català) | PDF (Català)
 
La transició al món dels adults com a objecte d'estudi (p. 63-75)
Joaquim Casal i Bataller
(Català) | PDF (Català)
 
Usos i abusos de les enquestes en els estudis sobre joventut (p. 77-83)
Salvador Cardús
(Català) | PDF (Català)
 
La inserció professional i social dels joves. Introducció als programes "transició" de la CEE (p. 87-100)
Jordi Plans i Coll
(Català) | PDF (Català)
 
Fer front a la transició de l'educació a la feina. Un problema cada vegada més complex per als joves (p. 101-134)
Gerard Welbers
(Català) | PDF (Català)
 
Document de treball per al Taller Internacional de Noves Tecnologies: els joves, la feina i la tranisició de l'escola al treball (p. 135-158)
Ilan Knapp
(Català) | PDF (Català)
 
Les noves formes de "l'escolaritat" de massa (p. 159-184)
Giorgio Franchi
(Català) | PDF (Català)
 
Bibliografia sobre joventut (1960-1985) (p. 185-194)
(Català) | PDF (Català)
 
Respuesta a una nota de "lectura" (p. 197-202)
Francesc Hernández
(Català) | PDF (Català)
 
Adrienne Rich. "Sobre secretos, mentiras y silencios" (p. 203-204)
María Jesús Izquierdo
(Català) | PDF (Català)
 
Edgar Morin. "Sociologie" (p. 205-209)
Manuel Javier Callejo Gallego
(Català) | PDF (Català)
 
Reinares-Nestares, F. (comp.). "Terrorismo y sociedad democrática" (p. 210-211)
Carlota Solé
(Català) | PDF (Català)
 
Llibres rebuts (p. 213-219)
(Català) | PDF (Català)