Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1985: Núm.: 25 Joventut 1985

Núm.: 25 Joventut 1985

Presentació (Català) PDF (Català)
7-8
Gira el món i torna al Born (Català) PDF (Català)
Joaquim Casal i Bataller 11-18
La juventud europea a lo largo de cuarenta años (Català) PDF (Català)
José Luis L. Aranguren 19-22
Ser jove amb el professor Aranguren (Català) PDF (Català)
Josep Maria Carandell 23-26
Notes a l'assaig de José Luis Aranguren sobre la joventut europea (Català) PDF (Català)
Oriol Homs 27-30
Pre-moderns, transmoderns i postmoderns (Català) PDF (Català)
Antoni Puig 31-37
Recerca comparativa internacional sobre el jovent i el treball a Europa (Català) PDF (Català)
Peter Grootings 41-61
La transició al món dels adults com a objecte d'estudi (Català) PDF (Català)
Joaquim Casal i Bataller 63-75
Usos i abusos de les enquestes en els estudis sobre joventut (Català) PDF (Català)
Salvador Cardús 77-83
La inserció professional i social dels joves. Introducció als programes "transició" de la CEE (Català) PDF (Català)
Jordi Plans i Coll 87-100
Fer front a la transició de l'educació a la feina. Un problema cada vegada més complex per als joves (Català) PDF (Català)
Gerard Welbers 101-134
Document de treball per al Taller Internacional de Noves Tecnologies: els joves, la feina i la tranisició de l'escola al treball (Català) PDF (Català)
Ilan Knapp 135-158
Les noves formes de "l'escolaritat" de massa (Català) PDF (Català)
Giorgio Franchi 159-184
Bibliografia sobre joventut (1960-1985) (Català) PDF (Català)
185-194
Respuesta a una nota de "lectura" (Català) PDF (Català)
Francesc Hernández 197-202
Adrienne Rich. "Sobre secretos, mentiras y silencios" (Català) PDF (Català)
María Jesús Izquierdo 203-204
Edgar Morin. "Sociologie" (Català) PDF (Català)
Manuel Javier Callejo Gallego 205-209
Reinares-Nestares, F. (comp.). "Terrorismo y sociedad democrática" (Català) PDF (Català)
Carlota Solé 210-211
Llibres rebuts (Català) PDF (Català)
213-219