Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La poesia escènica de Joan Brossa a la llum del pensament europeu de la primera meitat del segle XX: anàlisi estructural de La Ciutat del Sol

Manuel Aramendía Zuazu

Resum


En La Ciutat del Sol, Joan Brossa enfoca les problemàtiques relacions individu-societat i de diferents estrats socials entre sí. La manera amb la qual Brossa ens ofereix aquesta obra és esquemàtica i oberta a la interpretació. La dificultat interpretativa i la irrepresentabilitat de l´obra s´esvaixen si la llegim aplicant els valors definits en els grups de 4 o grups de Klein. Aquesta aplicació del model de Klein a La Ciutat del Sol ens permet evidenciar l´ordre intern de l´obra i desvetllar la incògnita plantejada al voltant de la naturalesa de la relació entre els dos personatges oposats que hi apareixen sense haver de recórrer a la lectura maniquea.

Text complet: PDF (Castellano)