Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La història medieval a les escoles: una visió deformada?

Alberto Luque Pendón

Resum


Molt sovint, hom acusa els llibres de text escolars de transmetre una imatge falsa, pejorativa, de l’Edat Mitjana. Per bé que aquesta mena de retrets puguin semblar nous, les protestes contra l’hostilitat a l’Edat Mitjana, que refusen el tòpic de l’obscurantisme medieval, han estat a l’ordre del dia durant els dos darrers segles. Tanmateix, és molt difícil trobar en els moderns llibres d’història alguna cosa que justifiqui l’acusació d’haver exagerat les tenebres medievals. En general, els historiadors moderns, ja siguin liberals o socialistes, han mantingut una opinió favorable de les institucions i la cultura medievals, i fins i tot han arribat a lloar l’obra de l’Església com a salvaguarda de la civilització, però sense ocultar els seus aspectes irracionals i reaccionaris. Les acusacions que Jacques Heers i Jeffrey Burton Russell adrecen contra una presumpta falsificació de la història medieval apunten explícitament contra la influència del darwinisme i l’anticlericalisme, cosa que ens posa sobre la pista de les seves vertaderes motivacions ideològiques.

Text complet: PDF