Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Raonament probabilístic en alumnes d'educació infantil i de cicle mitjà d'educació primària

Paula López, Sílvia Serra, Laia Torres

Resum


Es presenta un estudi realitzat amb
alumnes d'educació infantil i d'educació
primària per detectar els coneixements i
els raonaments previs que tenen sobre
probabilitat i atzar. A partir d'una activitat
senzilla, s'han analitzat els seus
raonaments probabilístics i s'ha fet una
comparativa entre els alumnes d'educació
infantil i els d'educació primària. Els
resultats no mostren diferències
significatives entre les dues poblacions de
l'estudi, ja que la majoria dels alumnes té
una òptica totalment determinista i no
entén l'atzar. Aquests resultats
coincideixen amb els d'altres autors com
Inhelder i Piaget (1955), que afirmen que
aquest raonament no s'obté fins a finals de
l'educació primària.

Text complet: Text complet