Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Irresolubilitat dels problemes clàssics grecs. Recurs didàctic per a l'ensenyament i l'aprentatge

Ana Manzanares Moreno

Resum


Actualment, a Catalunya, l'ordenació curricular integra el
concepte de competència bàsica per establir com han de
desenvolupar-se l'acció educativa i el procés
d'ensenyament-aprenentatge, cosa que comporta la
necessitat d'actualitzar els continguts i els recursos que
s'estan emprant diàriament a les aules.
Els nous recursos han d'estar definits i planificats en funció
d'una sèrie de pautes com són: la concreció dels criteris
metodològics, organitzatius i d'avaluació, la duració de cada
activitat, la contextualització per reforçar els aprenentatges,
les mesures adequades d'atenció a la diversitat i a la bona
gestió de l'aula... En definitiva, la planificació prèvia dels
recursos i la màxima concreció possible en la definició seran
condicions necessàries, que no suficients, per a l'èxit de
l'acció educativa.
Entre altres tipus de continguts més teòrics i conceptuals
(nombres, mesures, símbols, elements geomètrics, etc.), el
currículum de l'assignatura de matemàtiques considera la
història de les matemàtiques com un contingut més. I no
aaatan sols contempla la història com un contingut, sinó
que, a més, suggereix aproximacions de caràcter històric a
determinats continguts teòrics matemàtics amb les quals es
pretén mostrar el desenvolupament històric de les
matemàtiques com a ciència en evolució i evidenciar
contextos on els continguts adquiriren significat.
La utilització de la història de les matemàtiques per
dissenyar activitats té múltiples opcions: pot servir com a
introducció d'un tema o d'un concepte nou, pot situar un
concepte matemàtic en el temps, contribueix a fer
l'aprenentatge més significatiu, ajuda a finalitzar una
seqüència d'activitats, pot servir també per aprofundir en un
tema concret i té la capacitat d'interrelacionar
transversalment les diferents àrees de les matemàtiques.
Veient la necessitat de crear nous recursos didàctics i
aprofitant totes aquestes opcions que la història de les
matemàtiques ens proporciona, es van crear les tres
activitats proposades a partir de la «falsa» irresolubilitat dels
problemes clàssics grecs.

Text complet: PDF