Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1998: Vol.: 23

Vol.: 23

Comunicacions presentades a les 8enes Jornades d'Estudis Penedesencs celebrades a Sant Pere de Ribes els dies 2, 3 i 4 de juny de 1995

Articles

Ceràmica trobada a l'excavació de la vil·la romana i el castell de Cubelles, campanyes 1994-1995 PDF
Albert López Mullor, Xavier Fierro i Macía, Àlvar Caixal Mata 7-34
Vil·la romana del Vinyet: noves aportacions PDF
Joan Garcia i Targa, Víctor Revilla Calvo 35-52
Castell de Miralpeix (Sitges): estudi de materials ceràmics PDF
Joan Garcia i Targa, Ana Loriente Pérez 53-70
Les barraques de vinya de pedra seca de Sant Pere de Ribes PDF
Magí Miret i Mestre, Eduard Riu-Barrera 71-92
Notícies de la vila de Cubelles a la primera meitat del segle passat (1824-1853) PDF
Joan Solé Bordes 95-122
Història i recorregut del camí de les costes de Garraf PDF
Magí Miret i Mestre, Ignasi M. Muntaner 123-154
La infanta Carlota Joaquima i el diputat de Vilanova PDF
Albert Virella i Bloda 155-170
Una altra Vinyet sitgetana de 1810. La nostra rebesàvia: Maria del Vinyet Giralt i Cassanyes (1810-1843) PDF
Josep Giralt i Raventós 171-186
Les escoles de primer ensenyament al voltant de 1892 PDF
M. Providència Garcia i Segarra 187-212
Els proveïments a Vilanova i la Geltrú durant la Guerra Civil PDF
César Rodríguez i Solà 213-244
Santiago Díaz Moyano, primer alcalde de Vilanova al franquisme (1939-1940) PDF
Francesc X. Puig Rovira 245-271
Darrers dies i mort del poeta Manuel de Cabanyes: documents desconeguts PDF
Xavier Solà d'Andrés 271-290
Simbologia dels retaules barrocs de l'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, de Sitges PDF
Jesús Insa i Rufach 293-308
La policromia dels retaules barrocs de l'església parroquial de sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges PDF
Carles Espinalt i Castel, M. José Gràcia i Tarragona, Jesús Insa i Rufach, M. Àngels Marsé i Ferrer 309-332
Arquetes i arquimeses del Museu Romàntic Can Papiol de Vilanova PDF
Assumpta Gou i Vernet 333-359
Catàleg de publicacions PDF
359