Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El oficio cuaresmal de Lázaro de Betania en las iglesias catalano-narbonesas (ss. XII-XV)

Juan Pablo Rubio Sadia

Resum


La litúrgia relativa a Llàtzer de Betània mostra un singular interès tant per la
seva antiguitat i rellevància en el proprium de tempore com per la seva posterior
proliferació en el proprium sanctorum de les esglésies de la Gàl·lia. En aquest treball
s'analitza la presència dels formularis de Lazaro a les fonts medievals de tres
demarcacions de ritu romà: la Itàlia central-septentrional, Provença i Septimània
juntament amb la Catalunya carolíngia. Es pretén mostrar la particular fesomia
adquirida per l'ofici del divendres IV de quaresma als bisbats catalano-narbonesos
durant els segles XII-XV. A l'annex final es transcriuen els íncipits dels testimonis estudiats més representatius.

Text complet: Text complet