Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els programes Leader a les zones de muntanya de Catalunya

Santiago Roquer Soler, Jordi Blay Boqué, Rubén Cabistany, Alex García

Resum


La iniciativa Leader s’ha convertit en un referent dels programes de desenvolupament rural, gràcies al seu caràcter innovador, la seva metodologia, basada en un desenvolupament de baix a dalt, a partir de les potencialitats i els recursos econòmics i humans de cada territori. El present article consisteix bàsicament en una anàlisi i valoració dels resultats de la iniciativa comunitària Leader II (1994-1999) a Catalunya. Aquesta iniciativa de desenvolupament rural va afavorir 10 zones del territori català, però el nostre estudi se centre especialment en 9 d’elles, les quals, amb més o menys mesura, corresponen a zones de muntanya. Després d’una introducció on es repassen breument les característiques i la metodologia de la iniciativa, l’article es dedica primerament a l’anàlisi dels resultats al conjunt de Catalunya, on s’observa que les inversions efectuades han estat sensiblement superiors a les previstes i que aquestes s’han centrat fonamentalment en dos grans línies o mesures: el turisme rural i les activitats de les petites empreses Industrials i de serveis. A continuació, s’analitzen les diferències de resultats a les 9 zones estudiades, especialment en la distribució de les diverses mesures, d’acord amb el principi de que les diferències han d’estar estretament lligades a les característiques geoeconòmiques de cada territori. Així es pot veure el predomini del turisme en alguns, el fort pes de les accions de les petites i mitjanes empreses en altres i, fins i tot, el predomini de l’agroindústria en algun. Finalment, l’article conclou amb unes valoracions/reflexions sobre si, a més del seu indubtable èxit econòmic, el programa ha complert més o menys les característiques i la metodologia Leader II.

Text complet: PDF