Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estructura social y manejo de recursos en el litoral fluvial argentino durante el holoceno tardío: la llanura aluvial del Paraná medio como caso de estudio

Sushila Aphalo Bali

Resum


El següent treball té com a objectiu, presentar una aproximació a la interrelació entre l’home i el medi ambient per a la zona d’illes de la planura aluvial del Paraná, inscrites en l’anomenat Paraná Medio. Aquesta interrelació es basa en l’explotació de microambients que permitiren una subsistència orientada a la pesca, la caça i la recolecció; i que varen possibilitar sustentar a partir deis anys 1000 i 1200 d’aquesta era, un patró d’asentament semisedentari. Es considerà com a eix temporal el periode comprés entre 1500 i 1000 anys enrrera, degut a que fou llavors quan s’establiren les condicions actuals d’humetat, i fonamentalment, l’àrea fou poblada per peixcaters-caçadors-recolectors intimament associats a l’amblient fluvial.

Text complet: PDF