Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La localització de la indústria taulellera a la plana de Castelló

Joan Carles Membrado i Tena

Resum


El gran creixement económic asolfi per la Plana de Castelló es deu principalent l’auge de la seua indústria taulellera. Dins el País Valencià, aquest subsector industrial és el que més ha crescut durant els últims anys, havent duplicat el seu volum d’exportació en el curt període comprés entre 1986 i 1992.
La indústria taulellera en aquesta comarca es çaracteritza per una llarga tradició d’artesans, i posteriorment industrials, que culmina als anys vuitantes amb una adequada reconversió que ha possibilitat un alt grau de modernització i competitivitat en la mateixa.
En aquest article s’estudia primerament la localització daquesta indústria a nivell de la C.E.E., on la Plana produeix quasi un 20% dels taulells. En segon lloc s’analitza la localització industrial a la comarca, la qual fabrica més del 80% dels taulells espanyols, així com els factors que han determinat aquesta concentració industrial, entre els quals cal destacar la proximitat a les matèries primeres, la iniciativa de l’empresariat autòcton i les economies descala.

Text complet: PDF