Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Puntualitzacions sobre la institució ramadera del Lligallo. El Lligallo de Culla

Carles Rabassa Vaquer

Resum


Malgrat la relativa abundàcia d’estudis sobre la institució ramadera del lligallo encara subsisteix certa visió que hi vol veure una mena de federació ramadera que s’ocuparia de tot allò referent a l’explotació pecuària. L’estudi d'un nou lligallo d’àmbit estrictament municipal, el de la vila de Culla (Alt Maestrat), a afegir al llistat dels ja coneguts, ens permet aprofondir en el vertader significat de la institució, remarcant el seu caràcter de subinstitució menor originada al si del consell municipal i amb una funció purarnent técnica: arbitrar un expedient per tat que els animals extraviats puguen ésser recuperats peis seus amos.

Text complet: PDF