Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2009: Vol.: 33

Vol.: 33

Articles

L’arqueopalinologia i l’antracologia: dues disciplines per al coneixement de les relacions dels humans amb les plantes en el passat PDF
Gabriel Servera 9-26
Les pràctiques funeràries a la necròpolis de Can Martorellet PDF
Gabriel Pons i Homar 27-46
L’estat de les estructures navetiformes mallorquines PDF
Emili Garcia Amengual 47-62
El coure balear: explotació a la prehistòria? PDF
Laura Perelló Mateo, Bartomeu Llull Estarellas, Bartomeu Salvà Simonet 63-76
Análisis arquitectónico de los recintos de taula de la isla de Menorca: significación técnica y simbólica de los parámetros constructivos PDF
Daniel Albero Santacreu 77-94
El Talaiot 3 de Son Fornés (Montuïri, Mallorca): dades preliminars PDF
Paula Amengual, Marc Ferré, Albert Forés, Vicente Lull, Rafael Micó Pérez, Beatriz Palomar, Cristina Rihuete, Roberto Risch 95-112
El comerç tardoarcaic a les illes Balears: vells problemes, dades recents, nous plantejaments PDF
Jordi Hernández Gasch 113-130
¿Foceos en el comercio tardoarcaico al norte de Baleares? PDF
Víctor M. Guerrero Ayuso 131-160
Canvi tecnològic, disseny ceràmic i simulació virtual: el cas de les àmfores romanes, o la mida és realment tan important? PDF
Llorenç Vila Socias 161-174
El port de Portocolom (Illa de Mallorca) durant l’antiguitat tardana PDF
Mateu Riera Rullan, Albert Martín Menéndez 175-192
Demografia i poblament de les illes Balears a l’antiguitat PDF
Pau Marimon Ribas 193-206
Ceràmiques amb motius heràldics d’època medieval trobadas a sa Calatrava (Palma) PDF
M. Magdalena Riera Frau, Francisca Torres Orell, Bartomeu Bestard Cladera 207-218
Intervenció d’urgència al carrer de l’Amargura de Manacor PDF
Magdalena Salas Burguera 219-235
Ceci n’est pas un pipe. Historias de la arqueología en las Baleares PDF
David Javaloyas Molina 235-262
Breu introducció a la història de l’arqueologia subaquàtica a Mallorca i a l’arxipèlag de Cabrera. La creació d’una Carta arqueològica subaquàtica a partir d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) PDF
Sebastià Munar Llabrés, Miquel À. Sastre Vanrell 263-282
Projecte closos: el vessant didàctic PDF
Lua Valenzuela Suau, Gabriel Vives Ferrer, Xavier Daviu Servera, Núria Planas Novella 283-292
Posada en valor del patrimoni arqueològic. La intervenció en el turriforme esglaonat de Son Ferrer (Calvià) PDF
Manuel Calvo, Jaume Garcia Rosselló, Miquel Iglesias, Elena Juncosa Vecchierini, Margarita Munar, Ignasi Pomar 293-312
Anàlisis antracològiques a Son Matge i Son Gallard (Valldemossa, Mallorca). Algunes hipòtesis sobre la dinàmica de la vegetació i l’explotació forestal durant el calcolític a Mallor PDF
Llorenç Picornell Gelabert, Víctor M. Guerrero Ayuso, Manuel Calvo Trias 315-332
Il piu antico testo portolanico attualmente noto: lo STADIASMOS HTOI PERIPLOUS THS MEGALHS QALASSHS - Stadiasmo o Periplo del Mare Grande PDF
Stefano Medas 333-364
Distribución urbana y funcionalidad de las representaciones escultóricas pétreas de Pollentia PDF
Santiago Moreno Pérez 365-394
Los grafitos de Messina en Muro Leccese (Puglia). Inventario de sus naves e hipótesis históric PDF
Antoni Pons Cortès 395-412